8.2 Coins and Notes / Mince a bankovky
(Shopping)

Připojený soubor: 08-02.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, přístup na internet nebo dopředu vytištěný kurzovní lístek (např. www.mesec.cz), alespoň 5 bankovek a 5 mincí (česká případně cizí měna) nebo nastřihané papírové peníze z pracovního listu 8.2, dopředu napsané slovní úlohy na tabuli (viz níže)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

money, currency, value, (bank)note, coin, British Pound (£) – Pound sterling (GBP), Czech Koruna (CZK), Great Britain, the Czech Republic, to pay, to buy, to sell, to count, exchange rate

Jazykové struktury:

Questions and Answers: How many… can you buy? What is it? It´s… How much…?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že si žáci pamatují slovíčka označující peníze – zahrajte si hru „Stand Up If True“ (Postav se, pokud je to pravda) – připravte si asi 5 bankovek a 5 mincí (mohou být různé i stejné hodnoty) postupně zvedejte nad hlavu různé počty bankovek a mincí a komentujte – např.: „I have three notes and one coin.“ Žáci se postaví pouze, pokud je váš výrok pravdivý. Žáci, kteří se postaví v nesprávnou chvíli, jedno kolo nehrají (nebo vypadávají ze hry zcela).

Core Activity:

 • Rozdejte žákům pracovní listy a nechte je samostatně vystřihat mince a bankovky.

 • Ujistěte se, že žáci rozumí rozdílu součtu kusů mincí/bankovek a součtu jejich hodnot. Napište na tabuli nadpisy: NUMBER of COINS, NUMBER of NOTES, VALUE of COINS, VALUE of NOTES. Nechte žáky rozdělit vystřihané peníze na mince a bankovky, žáci spočítají kusy bankovek a mincí, nakonec spočítají také hodnotu bankovek, mincí a všech „peněz“ dohromady. Vše zapisujte na tabuli pod příslušné nadpisy.

Extension Activities:

 • Rozšíření pro pokročilejší: slovní úlohy, které jste si připravil/a dopředu na tabuli (nebo na papírek pro každého žáka). Dle pokročilosti nechte žáky pracovat samostatně nebo pracujte společně – nezapomeňte na tabuli napsat aktuální kurzovní lístek a povzbuzujte žáky v práci s vystřihanými penězi.

  Příklady slovních úloh:

  1. Pay £ 20 with 3 notes – name the notes.

  2. Pay £ 10 with 8 coins – name the coins.

  3. Pay £ 15 with 5 coins and one note – name the coins and the notes.

  4. How many British Pounds (£) can you get in a bank for 3.000,-CZK today?

  5. I have one twenty-pound note, two ten-pound notes, three one-pound coins and five two-pound coins. How much money have I got?

Classroom Language:

What is it? Co je to?
It´s (a coin/a note). To je (mince/bankovka).
Stand up if true. Postav se, pokud je to pravda.
I have (three) notes and (one) coin. Mám (tři) bankovky a (jednu) minci.
Sorry, you are out of the game (for one round). Je mi líto, vypadl/a jsi ze hry (na jedno kolo).
Cut out the notes and coins. Vystřihněte bankovky a mince.
How many coins/notes are there? Kolik mincí/bankovek tam je?
How much money in coins/notes is there? Kolik peněz v mincích/bankovkách tam je?
How much money is there in total? Kolik peněz je tam celkem?
 1. Pay £ 20 with 3 notes – name the notes.
 2. Pay £ 10 with 8 coins – name the coins.
 3. Pay £ 15 with 5 coins and one note – name the coins and the note.
 4. How many British Pounds (£) can you get in a bank for 3.000,-CZK today?
 5. I have one twenty-pound note, two ten-pound notes, three one-pound coins and five two-pound coins. How much money have I got?
 1. Zaplaťte £ 20 3 bankovkami – vyjmenujte bankovky.
 2. Zaplaťte £ 10 8 mincemi – vyjmenujte mince.
 3. Zaplaťte £ 15 5 mincemi a 1 bankovkou – vyjmenujte mince a bankovku.
 4. Kolik liber dostanete dnes v bance za 3 000,- Kč?
 5. Mám jednu dvacetilibrovku, dvě desetilibrovky, tři librové mince a pět dvoulibrových mincí. Kolik mám peněz?

Návrat do:
Shopping

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014