8.1 World Currencies / Světové měny
(Shopping)

Připojený soubor: 08-01.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, mapa světa, přístup na internet nebo dopředu vytištěný kurzovní lístek (např. www.mesec.cz), patafix, nastřihané kartičky asi 1x2cm (pro každého žáka alespoň jednu), alespoň 1 bankovka (česká případně cizí měna)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

money, currency, value, country, world, British Pound (£) – Pound sterling (GBP), US Dollar ($), Euro (€), Czech Koruna (CZK), Japanese Yen (¥), Asia, Europe, Australia, Africa, South America, North America, Antarctica, continent, the Earth, USA, Great Britain, Japan, the Czech Republic, to pay, to buy, note, exchange rate

Jazykové struktury:

Questions and answers: How many… can you buy? What is it? It´s… Where is..? Where were you on holiday? I was in…

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Zjistěte, jaká slovíčka žáci znají, případně prezentujte cílovou slovní zásobu: napište na tabuli anglické názvy světadílů a nechte je žáky ukázat na mapě. Poté si žáci vyrobí jmenovky (na prázdné kartičky napíše každý své jméno). Nyní žáky vyzvěte, aby postupně přistupovali k mapě světa a nalepovali patafixem své jmenovky na místa, kde byli na dovolené (pokud mají žáci zájem, nechte je vyrobit si více jmenovek a označit více míst). Vždy se ptejte, jak se jmenuje světadíl a země – můžete země zapisovat ke světadílům na tabuli.

Core Activity:

 • Seznamte žáky s bankovkou (bankovkami) – pokud nemáte reálnou bankovku, využijte bankovky na pracovním listě: společně s žáky určete jméno jedné bankovky a zemi, kde se používá – ukažte zemi na mapě se jmenovkami žáků (můžete předstírat, že jste tam byl/a na dovolené vy).

 • Rozdejte žákům pracovní listy a nechte je spojit ostatní bankovky a příslušné země (ty je nechte barevně označit).

 • Společně proveďte kontrolu – ptejte se na název měny, země, případně světadílu.

 • Úkol s přístupem na internet (zvažte na základě pokročilosti žáků) – porovnávejte nominální hodnotu bankovek (value): žáci si najdou kurzovní lístek (např. na stránce www.mesec.cz), porovnají měny a seřadí bankovky na základě jejich nominální hodnoty. Tento úkol můžete případně zadat jako domácí nebo kurzovní lístek dopředu vytisknout a dát jej žákům k dispozici. Na úkolu pracujte s žáky – veďte je (např. nechte je nejprve převést hodnotu vyobrazených bankovek na CZK a poté navzájem porovnat).

Extension Activities:

 • Využijte přístupu na internet a pracujte s kurzovním lístkem. Řešte slovní úlohy typu:

  How many pounds can you buy for 100 CZK?
  How many dollars can you buy for 1500 CZK?
  How many dollars do you pay for a car that costs 300,000 CZK?

Classroom Language:

What is it? Co je to?
It´s (Africa/money/a note). To je/jsou (Afrika/peníze/bankovka).
Show America/Europe… Ukažte Ameriku /Evropu…
Take one paper and write your name on it. Vezměte si jeden papír a napište na něj své jméno.
Where were you on holiday? Kde jsi byl na dovolené?
I was in… Byl jsem v…
Come to the map and stick your name to the place (of your holiday). Pojď k mapě a nalep své jméno na místo (, kde jsi byl/a na dovolené).
What country/continent is it? Jaká je to země/světadíl?
This is a note/a Czech note. To je bankovka / česká bankovka.
Where do they use this money? Kde používají tyto peníze?
Colour/circle the country. Vybarvěte/zakroužkujte zemi.
Connect the money/currencies and the countries. Spoj peníze/měny a země.
What´s the name of the money (currency)/country/continent? Jak se jmenují peníze (měna)/země/světadíl?
Look at the exchange rate and order the notes/money (based on their values). Podívejte se na kurzovní lístek a srovnejte bankovky/peníze (na základě jejich hodnoty).
How many Czech Korunas can you get for this note? Kolik českých korun získáte za tuto bankovku?  
Compare the values of the notes. Porovnejte hodnoty bankovek.
How many pounds can you buy for 100 CZK?

How many dollars can you buy for 1500 CZK?

How many dollars do you pay for a car that costs 300,000 CZK?
Kolik liber si můžete koupit za 100,-?

Kolik dolarů si můžete koupit za 1500,-?

Kolik dolarů zaplatíte za auto, které stojí 300.000,-?

Návrat do:
Shopping

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014