3.7 3D Models / Modely 3D
(Shapes and Materials)

Připojený soubor: 03-07.pdf

Mezipředmětové vazby: matematika, výtvarná výchova, angličtina

Doporučený ročník: 4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, nůžky, lepidlo

Časový nárok: 15 minut

Slovní zásoba:

cube, cylinder, cone, pyramid, sphere, paper, plastic, glass, carton, electrical waste, bio waste

Jazykové struktury:

Present Simple: It´s (an apple). It´s (bio) waste.

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte pojmenování těles – zahrajte si hru Disappearing Objects: nakreslete na tabuli jehlan, krychli, kouli, kužel, válec. Ukazujte na jednotlivé obrázky, žáci je sborově pojmenovávají (měňte rychlost ukazování). Postupně umazávejte tělesa, ale na prázdná místa stále ukazujte. Žáci by měly tělesa vyjmenovávat všechna tak, jak na ně ukazujete, případně jak ukazujte na již prázdná místa. Obrázky umazávejte, dokud nezůstane tabule prázdná – i tehdy se žáci pokusí vyjmenovat všechna tělesa.

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky rozhodnout, který model krychle lze sestavit (řešení – model číslo 2).

  • Rozdejte nůžky a lepidlo a nechte žáky samostatně vystřihnout, sestavit a slepit model.

  • Rozdělte žáky do dvou družstev a nechte je hrát hru se sestaveným modelem kostky. Hráč jednoho družstva hodí kostkou a určí těleso a druh odpadu v obrázku, který mu padl. Získává maximálně 2 body pro své družstvo (1 bod za určení tělesa, 1 bod za určení druhu odpadu). Družstvo může svému hráči pomoci s odpovědí. Družstva a hráči se střídají v hodu kostkou.

Extension Activity:

  • Strany modelu krychle si mohou žáci vybarvit buď dle vlastní fantazie, nebo dle vašich instrukcí (zopakování barev), případně vybarví jednotlivé předměty dle barvy kontejnerů, do kterých by patřily.

Classroom Language:

What is it? Co je to?
It´s a (sphere). To je (koule).
Which model is correct? Který model je správný?
Cut the model out and glue it together. Vystřihněte model a slepte jej dohromady.
Make two teams, please. Vytvořte, prosím, dva týmy.
Roll the dice; say the shape and the type of waste. Hoďte kostkou; určete těleso a druh odpadu.
You get two points (one point) for your team. Získáváš dva body (jeden bod) pro svůj tým.
Colour the sides of the cube. Vybarvěte strany krychle.
Colour the pictures (according to the colours of the containers). Vybarvěte obrázky (podle barev kontejnerů).

Návrat do:
Shapes and Materials

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014