3.6 Recycling / Recyklování
(Shapes and Materials)

Připojený soubor: 03-06.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, od každého druhu odpadu jeden předmět (plast, PET lahev, bio, papír, sklo, kartonový obal, elektro)

Časový nárok: 15 minut

Slovní zásoba:

glass, plastic, paper, cardboard, electronic waste, bio waste, pet bottles, to separate, waste, recycling, waste container

Jazykové struktury:

Present Simple: Do you separate the waste? What container does it go to? It goes to…

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Prezentujte a procvičujte (TPR) různé druhy materiálů (odpadků) – plastic (PET bottles), glass, paper, electronic, cardboard, bio. Ukažte žákům několik předmětů reprezentujících dané druhy odpadků a drilujte: „It´s paper/plastic…“, zapojte rytmus a změny v intonaci (vysoký hlas, nízký, rychlé opakování atd.).

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a pastelky.

  • Ujistěte se, že žáci znají barvy kontejnerů na tříděný odpad, barvy eventuálně diktujte – paper waste = blue container, glass waste = white container, plastic waste, pet bottles = yellow container, electrical waste = red container, cardboard = orange container, bio waste = green container – nechte je kontejnery vybarvit příslušnou pastelkou. Monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Nyní nechte žáky příslušnými pastelkami vybarvit i jednotlivé odpadky podle jejich příslušnosti ke kontejnerům (případně je žáci mohou pouze kroužkovat pastelkami – záleží na jejich zručnosti) – napovídejte otázkami a ukazováním na své kopii: „Where does (the milk cardboard) go?“

  • Dejte žákům zpětnou vazbu – napište na tabuli BLUE, GREEN, RED, YELLOW, ORANGE, WHITE. Vyjmenovávejte jednotlivé předměty a nechte žáky určovat správnou barvu, případně jim zpočátku pomáhejte ukazováním na barvy na tabuli, např. Where does a MP3 player go? It goes in the red container.

Extension Activities:

  1. Těžší varianta: místo pojmenovávání barev, nechtě žáky určovat druhy odpadků (resp. kontejnerů) – PLASTIC, GLASS, ELECTRIC WASTE, PAPER, CARDBOARD, BIO WASTE, PET BOTTLES.

  2. Jednotlivé druhy odpadků můžete také počítat: „How many paper things are there?

Classroom Language:

It´s paper/plastic… Je to papírové/plastové…
Take crayons and colour the containers. Vezměte si pastelky a vybarvěte kontejnery.
What colour is the (paper) waste container? Jakou barvu má kontejner na (papír)?
Colour the objects. Vybarvěte předměty.
Where does the (milk cardboard) go? Kam patří (kartonový obal na mléko)?
It goes in the (red) container. Patří do (červeného) kontejneru.
What type of waste is it? Jaký je to typ odpadu?

Návrat do:
Shapes and Materials

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014