3.5 Measuring / Měření
(Shapes and Materials)

Připojený soubor: 03-05.pdf

Mezipředmětové vazby: matematika, angličtina

Doporučený ročník: 5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, osobní váha, metr (pásmo nebo dřevěný skládací)

Časový nárok: 15 minut

Slovní zásoba:

kilo(grams), meter, height, weight, to weigh, to measure, tall, short, small, big, heavy, light

Jazykové struktury:

Questions: How tall are you? How tall is she/he? How heavy is it?
Comparisons: It is lighter/ /heavier/taller/longer/shorter than (jméno).

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte slova tall(er), short(er) – zahrajte si hru Stand Up if True: pozvěte si dva žáky (jednoho vysokého a druhého výrazně nižšího) a komentujte jejich výškový rozdíl: „Tom is taller than Alice.“, ostatní žáci se postaví, pokud je váš komentář správný. Kdo se postaví, i když pronesete nesprávný komentář, vypadává ze hry. Hru opakujte, dokud zbývají nějací hráči (dvojice, které popisujete, neustále obměňujte).

  • Ověřte si také, že si žáci pamatují slova heavy a light – ukažte dva různě těžké předměty (např. sešit a kniha) a popište jejich váhu (zapojte gesta a mimiku): „The notebook is light. The textbook is heavy.“ uspořádejte závod družstev: ke stěně třídy položte několik viditelně lehkých a několik těžkých předmětů. Rozdělte žáky na 2 týmy a vždy zadejte, jaký předmět mají přinést: „Fetch a heavy/light thing.“. Vždy vybíhá dvojice zástupců družstev – bod získává ten, kdo se první přinese příslušný předmět dle vašeho zadání. Další dvojice pak tento předmět odnáší zpět a přinese jiný dle vašeho zadání.

Core Activity:

  • Rozdejte každému pracovní list.

  • Rozdělte žáky do dvojic, dejte každé dvojici k dispozici centimetr a váhu a nechte je samostatně vyplnit tabulku výšky a váhy – do 4. a 5. řádku napíší výšku a váhu svého kamaráda/spolužáka.

  • Nyní společně v rámci feedbacku komentujte naměřené hodnoty a porovnávejte výšku/váhu. Ptejte se zástupců družstev nebo všech (dle časových možností): „How tall are you? How tall is your friend? Who is taller?“, možné odpovědi: „I´m 1 meter and 55 centimetres tall. Jana is 1.45 meters tall. Jana is taller/shorter than Eva.“

Extension Activity:

  • Těžší varianta: z navážených hodnot nechte žáky zakreslit na tabuli sloupcový graf (bar chart). Poté porovnávají váhu batohů navzájem: „Petr´s bag is heavier/lighter than Lenka´s bag.“

Classroom Language:

Stand up if true. Postavte se, pokud je to pravda.
Tom is taller/shorter than Alice. Tom je vyšší/menší než Alice.
The notebook is light. Sešit je lehký.
The textbook is heavy. Učebnice je těžký.
Fetch a heavy/light thing. Přineste těžkou/lehkou věc.
Make teams (of 4), please. Utvořte, prosím, týmy (po 4).
Measure your friends/classmates and finish the table. Změřte své kamarády/spolužáky a doplňte tabulku.
Weigh your bags and finish the table. Zvažte své batohy a doplňte tabulku.
How tall are you? Kolik měříš?
How tall is your friend? Kolik měří kamarád(ka)?
Who is taller? Kdo je vyšší?
I´m 1 meter and 55 centimetres tall. Měřím 1 metr a 55 centimetrů.
Jana is 1.45 meters tall. Jana měří 1,45 metrů.

Návrat do:
Shapes and Materials

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014