3.3 Patchwork / Mozaika
(Shapes and Materials)

Připojený soubor: 03-03.pdf

Mezipředmětové vazby: matematika, výtvarná výchova, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, nůžky, lepidlo

Časový nárok: 15 minut

Slovní zásoba:

red, blue, green, yellow, purple, pink, black, orange, sphere, cylinder, pyramid, cone, cube, upper/bottom right/left-hand corner, in the middle, on the right/left

Jazykové struktury:

Adverbs of Place: There is a (cone) in the middle at the bottom.

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte nebo opět prezentujte nová slova (tělesa) – například si zahrajte Clap if True: postupně ukazujte jednotlivé modely 3D tvarů nebo příslušné předměty (viz záhlaví) a komentujte je: „It´s a (cone).“ Pokud je váš komentář pravdivý, žáci tlesknou. Kdo tleskne, i když „zalžete“ (ukazujete kužel a řeknete „It´s a sphere.“), ten vypadává.

  • Ověřte si, že si žáci pamatují fráze na určování místa v obrázku (the bottom right-hand corner, in the middle, on the left…) – například vyberte jeden z předmětů a ukazujte jej přitisknutý k určitému místu na tabuli a komentujte: „It´s in the middle, upper right/left-hand corner, bottom right/left-hand corner, on the right/left of the table.“ A žáci křičí „Yes/No.“

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a pastelky a vyzvěte žáky, aby vybarvili příslušný počet těles barvou dle zadání – např. „Colour two cubes green, one sphere yellow and one sphere pink.“ atd. Zadání barev a počtů vybarvovaných těles uzpůsobte možnostem (barvy pastelek, jazykové znalosti žáků, časové možnosti apod.).

  • Nyní rozdejte nůžky a nechte žáky tvary vystřihat.

  • Dejte žákům dostatečný prostor úkol dokončit a přejděte k dalšímu cvičení – umísťování těles dle vašeho zadání – zadání uzpůsobte dle předešlého úkolu (máte k dispozici určitý počet vybarvených těles dle vašeho předchozího zadání), např. „There is a blue cylinder in the upper right-hand corner and a yellow sphere in the middle on the left.“ A žáci umístí příslušné předměty na příslušná místa.

  • Monitorujte správnost provedení úkolu.

Extension Activities:

  1. Umisťování můžete provádět ve formě soutěže družstev.

  2. Po umístění těles si je mohou žáci na deku nalepit. Pokud si je nenalepí, můžete materiál použít později k opakování.

  3. Jednodušší varianta: vynechejte z instrukcí složitější určení pozice v obrázku a diktujte pouze on the right/left, in the middle.

  4. Mřížku deky z pracovního listu můžete též využít jako tabulku pro hru ´Piškvorky´. Každý tým si vybere těleso jako svou značku místo koleček a křížků. Když žáci chtějí umístit svůj symbol, musí správně popsat místo v tabulce. Tuto hru hrají žáci ve dvojicích, takže mají k dispozici dohromady dvojnásobný počet tvarů.

Classroom Language:

Clap if true. Tleskněte, pokud je to pravda.
It´s a (cone). To je (kužel).
It´s in the middle, upper right/left-hand corner, bottom right/left-hand corner, on the right/left of the table. Je to uprostřed, v horním pravé/levém rohu, v dolním pravém/levém rohu, napravo/nalevo tabule.
Colour two cubes green, one sphere yellow and one sphere pink. Vybarvěte dvě krychle zeleně, jednu kouli žlutě a jednu kouli růžově.
There is a blue cylinder in the upper right-hand corner and a yellow sphere in the middle on the left. V horním pravém rohu je modrý válec a nalevo uprostřed je žlutá koule.
Cut the shapes out. Vystřihněte tvary.
Make teams, please. Utvořte, prosím, týmy.
Glue the shapes on the blanket. Přilepte tvary na deku.

Návrat do:
Shapes and Materials

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014