3.2 3D Shapes / 3D tvary (tělesa)
(Shapes and Materials)

Připojený soubor: 03-02.pdf

Mezipředmětové vazby: matematika, výtvarná výchova, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, pět předmětů daných tvarů (krychle – hrací kostka, válec – hrnek, koule – míč, kužel – zmrzlinový kornoutek, jehlan – svíčka v příslušném tvaru) nebo modely těles, šátek na zakrytí

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

red, blue, green, yellow, purple, pink, black, orange, sphere, cylinder, pyramid, cone, cube

Jazykové struktury:

Questions and Answers: What colour is the (sphere)? How many (blue cubes) are there in the picture?

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že si žáci pamatují základní barvy – zahrajte si pohybovou hru „Touch something (green).“: nechte žáky chodit dokola místnosti a občas zadejte úkol dotknout se v místnosti něčeho dané barvy. Poslední vždy vypadává.

  • Zopakujte nebo opět prezentujte nová slova (tělesa) – zahrajte si Clap if True: postupně ukazujte jednotlivé modely 3D tvarů nebo příslušné předměty (viz záhlaví) a komentujte každý předmět: „It´s a (cone).“ Pokud je váš komentář pravdivý, žáci tlesknou. Kdo tleskne, i když „zalžete“ (ukazujete kužel a řeknete „It´s a sphere.“), ten vypadává.

Core Activity:

  • Rozdejte žákům pracovní listy a ověřte si, že si tvary pamatují: „Touch the (cylinder).“, monitorujte správnost TPR reakcí.

  • Nyní přejděte k samotnému úkolu: zadávejte žákům jaké těleso a jaký počet mají vybarvit danou pastelkou – např. „Colour two cylinders red. Colour one sphere blue and two spheres brown.“ atd. Zadání přizpůsobte jazykové úrovni žáků, zpočátku můžete také ukazovat příslušné pastelky společně se zadáním.

  • Po celou dobu cvičení monitorujte správnost provedení úkolu.

Extension Activity:

  • Po vybarvení těles, pokládejte otázky na základě vašeho zadání z Core Activity a vyžadujte zpočátku krátké a později celovětné odpovědi: „How many blue spheres are there in the picture?“, krátká odpověď: „One.“, celovětná odpověď: „There is one blue sphere (in the picture).“ Nebo „How many pyramids are there?“ „There are 6 pyramids.“ atd.

Classroom Language:

Touch something (green). Dotkněte se něčeho (zeleného).
Walk around the classroom. Choďte kolem třídy.
Say with me – it´s a sphere… Říkejte se mnou – to je koule…
Touch the (cylinder). Dotkněte se (válce).
Colour two cylinders red. Vybarvěte dva válce červeně.
Colour one sphere blue and two spheres brown. Vybarvěte jednu kouli modře a dvě hnědě.
How many blue spheres are there in the picture?
One.
There is one blue sphere (in the picture).
Kolik je na obrázku modrých koulí?
Jedna.
(Na obrázku) je jedna modrá koule.
How many pyramids are there?
There are 7 pyramids.
Kolik je tam jehlanů?
Je tam 7 jehlanů.

Návrat do:
Shapes and Materials

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014