6.10 Colourful Snake / Barevný had
(Plants and Animals)

Připojený soubor: 06-10.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a svět práce, matematika, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, nůžky, nit nebo špejle, lepidlo, 2x hrací kostka, jeden had - vystřihnutý, vybarvený a zavěšený seshora na provázku (případně nalepený na špejli zespodu)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

to colour, snake, red, orange, yellow, green, blue, pink, purple, plus, minus, to equal, equation

Jazykové struktury:

Language of Equations: 1 + 6 = 7 (one plus six equals seven) , 9 - 4 = 5 (nine minus four equals five)

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte si barvy - zahrajte si hru „Touch something (green).“ (Dotkni se něčeho (zeleného)). Postavte se a postupně zadávejte pokyny. Kdo se dotkne zadané barvy jako poslední, vypadává ze hry.

  • Zopakujte si pojmenování základních matematických úkonů – plus, mínus a rovná se. Nejprve všichni najednou a poté po jednom sčítejte a odečítejte tečky na hracích kostkách. Před hrou napište na tabuli matematické symboly + - = a procvičte si jejich anglické ekvivalenty. Poté, po každém hodu (žáci se střídají), ukažte na znaménko na tabuli a všichni sborově vyřeší příklad: „Two plus four equals six.“ nebo „Six minus five equals one.“

Core Activity:

  • Namotivujte žáky k práci - vyrobí si dárek pro někoho nebo pro sebe. Zároveň ukažte žákům svého hada.

  • Rozdejte pracovní listy a začněte s vybarvováním - žáci vybarvují podle barevného kódu. Číslo barvy získají provedením dané početní operace. V řešení početních operací se žáci střídají a čtou je celé nahlas - např.: „Forty-nine minus forty-two equals seven.“ Dané políčko tedy žáci vybarví fialově (dle kódu).

  • Po vybarvení nechte žáky hady vystřihat podél tlusté čáry (spirála) a přivázat za hlavu na provázek nebo zespodu přilepit na špejli (na zapíchnutí třeba do květináče).

Extension Activities:

  • Pro pokročilejší: místo sčítání a odčítání můžete se žáky procvičit i jiné početní operace - násobení a dělení: „Four times two equals eight. Ten divided by two equals five.“

  • Pokud nechcete příklady diktovat, ale raději nechat žáky, aby je opět četli, přelepte před kopírováním pracovních listů pro žáky příklady na těle hada jinými, v tomto případě s násobením a dělením.

  • Pro méně pokročilé: příklady žákům čtěte nahlas vy a nechte je opakovat po vás, případně pár posledních příkladů nechte žáky přečíst samostatně.

Classroom Language:

Stand up, please. Postavte se, prosím.
Touch something (green). Dotkněte se něčeho (zeleného).
Sorry, you are out of the game. Je mi líto, ale vypadl/a jsi ze hry.
Throw the dice. Hoď kostkou.
Two plus four equals six. 2 + 4 = 6
Six minus five equals one. 6 - 5 = 1
Let´s make a present. Pojďme vyrobit dárek.
Look at the snake. Podívejte se na hada.
Colour the snake. Vybarvujte si hada.
Take turns in reading the equation. Střídejte se ve čtení rovnic.
Cut out the snake. Vystřihněte hada.
Fix a thread or glue a wooden stick to its head. Připevněte nit nebo přilepte špejli k jeho hlavě.

Návrat do:
Plants and Animals

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014