6.09 National Parks - How To Behave / Národní parky - Jak se chovat
(Plants and Animals)

Připojený soubor: 06-09.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, příprava na tabuli

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

protected, to behave, sign, to drop litter, to make fire, to pick plants, to frighten animals, to camp, to close gates, to keep to the footpaths, to climb, to walk, footpath, rules

Jazykové struktury:

Modals (4.-5.tř.): You must/mustn´t frighten the animals.
Imperative (3. tř.): Don´t frighten the animals.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka. Na tabuli napište věty, které se vyskytují v pravidlech chování v národních parcích - zvýrazněte důležitá slovíčka:

  Don´t frighten the animals and close all gates.
  Don´t pick protected plants.
  Don´t drop litter.
  Campfires are prohibited. = to make a fire
  Keep to the footpaths.

  No climbing or bouldering. = to climb
  No Camping. = to camp

  NEMAZEJTE!!

 • Postupně ukazujte na jednotlivá slovíčka, řekněte je a předveďte. Pokud je to potřeba, slovesa se žáky drilujte – použijte různé zábavné techniky drilu.

 • Nyní si zahrajte variantu hry ACTIVITY: žáci postupně předvádí libovolné sloveso a ostatní hádají. Dbejte na to, aby sloveso vždy zopakovali všichni sborově. Hru můžete hrát jako soutěž týmů nebo jednotlivců (pak nejspíš předvádějte sami).

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky prohlédnout obrázky. Pomozte jim otázkami typu: „What animals can you see in the pictures?“ nebo „How many people are there in the pictures?“

 • Nechte žáky napsat (opsat z tabule) jednotlivé příkazy a zákazy k příslušným obrázkům.

 • Zpětnou vazbu proveďte společně:

  1. Don´t frighten the animals and close all gates.
  2. Don´t pick protected plants.
  3. Don´t drop litter.
  4. Campfires are prohibited.
  5. Keep to the footpaths.
  6. No climbing or bouldering.
  7. No Camping.

Extension Activity:

 • Pro pokročilejší: žáci napíší manuál pro cizince „How To Behave in a National Park“ - přepíší věty, které si doplnili do pracovního listu do vět s modálními slovesy MUST a MUSTN´T. Napište na tabuli 1-2 příklady: „You mustn´t drop litter in a park.“ a nechte žáky pracovat samostatně. Monitorujte správnost provedení úkolu a nakonec dejte žákům zpětnou vazbu.

Classroom Language:

What is it? Co je to?
Write the rules to the pictures. Napište pravidla k obrázkům.
What must /mustn´t you do in the park? Co musíš/nesmíš dělat v parku?
Write the sentences/the manual. Napište věty/manuál.
You mustn´t drop litter in a park. V parku nesmíš odhazovat odpadky na zem.
What animals can you see in the pictures? Jaká zvířata vidíš/vidíte na obrázcích?
How many people are there in the pictures? Kolik lidí je na obrázcích?
Don´t frighten the animals and close all gates.

Don´t pick protected plants.

Don´t drop litter.

Campfires are prohibited. = to make a fire

Keep to the footpaths.

No climbing or bouldering. = to climb

No Camping. = to camp
 
Neplašte zvířata a zavírejte všechny branky.

Netrhejte chráněné rostliny.

Neodhazujte odpadky.

Táboráky jsou zakázané. = rozdělávat oheň

Choďte po vyznačených cestách.

Neprovozujte horolezectví. = lézt

Netábořte. = tábořit
 
Mime the verbs. Předvádějte slovesa (beze slov).
Guess the verbs. Hádejte slovesa.
Say the words with me. Říkejte slova se mnou.

Návrat do:
Plants and Animals

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014