Plants and Animals

Návrat do Jazykové aktivity

6.01 Living or Non-living? / Živé nebo neživé?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: living, non-living, tree, dolphin, butterfly, stone, deer, mouse (plurál: mice), bird, fly, dog, human (man), whale, rabbit, plant, ladybird, flower, bear, cow, fish, frog, water, to grow, to fly, to have babies, to breathe, to move, to eat, to drink

Připojený soubor: Připojený soubor: 06-01.pdf

6.02 Plants and Trees / Rostliny a stromy

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: living, non-living, tree, plant, flower, to grow, to have babies, to breathe, to move, to eat, to drink, trunk, fruit, leaf- leaves, stem, root, branch, petals

Připojený soubor: Připojený soubor: 06-02.pdf

6.03 CROSSWORDS: Plants and Trees / KŘÍŽOVKY: Rostliny a stromy

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: living, non-living, tree, plant, flower, to grow, to have babies, to breathe, to move, to eat, to drink, trunk, fruit, leaf - leaves, stem, root, branch, petals

Připojený soubor: Připojený soubor: 06-03.pdf

6.04 What Do Animals Eat? / Co zvířata jedí?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: living, non-living, animal, carnivore, omnivore, herbivore, to eat, plants, leaves, grass, insects, animals, deer, rabbit, mouse (mice), carp, frog, man (woman) – men (women), cow, pig, swallow, woodpecker, fox, beetles, vegetables, fruit, meat

Připojený soubor: Připojený soubor: 06-04.pdf

6.05 Food Chains / Potravinové řetězce

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: animal, plant, carnivore, omnivore, herbivore, to eat, leaves, grass, rabbit, man, shark, fox, bear, cow (případně další zvířata), living, non-living, to move, to have babies, to drink, to breathe

Připojený soubor: Připojený soubor: 06-05.pdf

6.06 Right or Wrong? / Správně nebo špatně?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: animal, (carnivorous) plant, insects, carnivore, omnivore, herbivore, to eat, people, leaves, grass, rabbit, frog, whale, fish, bird, chicken, man, shark, snake, mouse, vegetables, fruit, plankton, grain, minerals

Připojený soubor: Připojený soubor: 06-06.pdf

6.07 What Can Animals Do? / Co dokáží zvířata?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova
Doporučený ročník: 4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: animal, bird, deer, rabbit, mouse, fish, frog, dolphin, whale, to fly, to run, to jump, to swim, can/can´t

Připojený soubor: Připojený soubor: 06-07.pdf

6.08 Where Do Animals Live? / Kde zvířata žijí?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: animal, fish, bird, mouse, fox, deer, bear, rabbit, frog, dolphin, whale, butterfly, pond, river, forest, sea, grassland, to fly, to run, to jump, to swim, can/can´t

Připojený soubor: Připojený soubor: 06-08.pdf

6.09 National Parks - How To Behave / Národní parky - Jak se chovat

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: protected, to behave, sign, to drop litter, to make fire, to pick plants, to frighten animals, to camp, to close gates, to keep to the footpaths, to climb, to walk, footpath, rules

Připojený soubor: Připojený soubor: 06-09.pdf

6.10 Colourful Snake / Barevný had

Mezipředmětové vazby: Člověk a svět práce, matematika, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: to colour, snake, red, orange, yellow, green, blue, pink, purple, plus, minus, to equal, equation

Připojený soubor: Připojený soubor: 06-10.pdf

Návrat do Jazykové aktivity

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014