7.7 Industry / Průmysl
(Jobs and Work)

Připojený soubor: 07-07.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, jedna kopie pracovního listu dopředu rozstřihaná na jednotlivé obrázkové kartičky (POZOR: pro méně pokročilé využijte pouze 1.–3. řádek obrázků), patafix, nůžky, lepidlo, čistý papír

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

product of nature, raw material, product, animal, cow, milk, dairy product, sheep, wool, textile factory, clothes, tree, wood, paper, corn, grain, flour, clay, brick, house, mineral, gold, rock, jewellery
Pokročilejší (4.5.ročník): processing factory, dairy, paper mill, mill house, jeweller, bricklayer

Jazykové struktury:

Present simple: They make flour (in the mill house) from the grain. Optional - Passive: The flour is made from the grain in the mill house.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka (viz záhlaví): nakreslete na tabuli množiny – PRODUCT OF NATURE, RAW MATERIAL, PRODUCT. Připravte si nakopírované kartičky z pracovního listu, vyzvěte žáky, aby přistupovali k tabuli a přilepovali je patafixem do příslušné množiny. Nechte žáky vždy slovo z kartičky přečíst.

 • Pro 3. ročník/méně pokročilé nepoužívejte kartičky se slovíčky vymezenými pouze pro starší žáky (zpracovatelé) – viz slovní zásoba.

Core Activity:

 • Rozdejte žákům pracovní listy a nechte je, aby si vystřihali jednotlivé lístečky.

 • Nyní nechte žáky srovnat kartičky do logických řetězců výroby. Pozor – 3. ročník nemusí pracovat se slovíčky popisujícími zpracovatele (záleží na jazykové pokročilosti).

 • Varianta pro družstva: kartičky nastřihejte dopředu – stačí jedna sada pro každé družstvo. Uspořádejte závod – kartičky dejte na druhou stranu místnosti. Zadejte pouze poslední slovo řetězce (např. paper, clothes, flour) – zapište na tabuli a naznačte, že žáci hledají předcházející slova:

  _____________ ___________ ___________ paper

  Žáci se střídají v běhání ke kartičkám a vybírání vhodných karet do zadaných řetězců. Jeden žák může najednou vzít pouze jednu kartičku.

Extension Activities:

 • Žáci si kartičky nalepí na čistý papír a doplní příslušnými šipkami tak, aby byl proces výroby vždy zřejmý:

  sheep → wool → textile factory → clothes
  cow → milk → dairy → dairy product
  tree → wood → paper mill → paper
  corn → grain → mill house → flour
  clay → bricks → bricklayer → house
  mineral/rock → gold → jeweller → jewellery

 • Pokročilejší žáci si výrobní procesy doplní o příklady konečných výrobků: např. cow – milk - dairy - dairy product – yoghurt.

Classroom Language:

PRODUCT OF NATURE, RAW MATERIAL, PRODUCT PŘÍRODNINA, NEROST, VÝROBEK
Come to the board and stick the card to the correct place. Pojď k tabuli a přilep kartičku na správné místo.
Cut the cards out, please. Vystřihněte kartičky, prosím.
Put the cards in the correct order of the production process. Srovnejte kartičky tak, jak za sebou následují ve výrobním procesu.
Make teams, please. Utvořte družstva, prosím.
Let´s make a race. Pojďme si zazávodit.
Run to the cards and bring one card only. Běžte ke kartičkám a přineste jednu.
Ready, steady, go! Připravit ke startu, pozor, teď!
Glue the cards to a paper and draw the arrows. Nalepte kartičky na papír a nakreslete šipky.
Give an example of the product. Uveďte příklad výrobku.
Make the production process. Vytvořte výrobní proces.

Návrat do:
Jobs and Work

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014