7.1 Life in Past / Život v minulosti
(Jobs and Work)

Připojený soubor: 07-01.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, kartičky se slovy vyjadřujícími  jednotlivé postavy z minulosti (viz slovní zásoba níže, na každé kartičce napsané jedno slovo), náplast

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

monarchy, royalty – queen, king, aristocracy – nobleman, office workers, soldiers, castle, farmers, craftsman, merchant, village, town, to live, to work, to be, to rule

Jazykové struktury:

Past simple: They/He/She lived (in a castle). He/She was (a merchant). They were (farmers).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Zopakujte přítomný čas prostý: žáci po jednom předstupují před ostatní a snaží se otázkami uhodnout, kdo právě jsou (king, queen, nobleman, farmer, craftsman, merchant). Ostatní žáci - publikum - si od vás vždy pro každého „hadače“ vytáhnou jednu kartičku s osobou z minulosti. „Hadač“ pokládá otázky - např.:

  „Do I live/ work (in the castle/town/village)? Do I have (a lot of) money? Do I have nice clothes?“
  Kartičku s postavou můžete „hadačovi“ nalepit na čelo.

 • Jednodušší varianta: pomozte žákům nápovědou na tabuli - všechny postavy (viz výše) vypište na tabuli – a zároveň uveďte gramatickou strukturu (případně některé otázky).

 • Hru můžete hrát ve družstvech, kdy se „hadači“ a „publikum“ budou střídat a získávat body – žáci se pravděpodobně budou cítit jistěji, pokud nebudou muset hádat sami. Gramatická struktura by pak byla tato: „Do we live/work (in the castle/town/village)?“ a cedulku by „hadači“ nemohli mít přilepenou na čele.

 • Pro pokročilejší: hra se dá hrát v minulém čase – pak se žáci budou tázat takto: „Was I/Did I…?“

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a pomozte žákům se v nich zorientovat výzvou, aby se dotkli příslušných částí – castle, town, village.

 • Určete barevný kód pro jednotlivé postavy a připište jej k postavám na tabuli (např.: royalty/king/queen = blue, aristocracy/noblemen = red, craftsmen = yellow, farmers = green, merchants = purple).

 • Přejděte k samotnému úkolu – zakreslit nebo napsat do správné části obrázku vámi určené postavy (žáci využijí barevný kód). Určujte, kolik jakých postav (případně pouze barevných puntíků) mají žáci nakreslit do obrázku – např.: „Draw one king and one queen, four noblemen, six craftsmen, five merchants, eight farmers.

 • Zpětnou vazbu provádějte společně – ptejte se, kde jednotlivé postavy bydlí/pracují, případně překreslete obrázek na tabuli a vpisujte příslušné obyvatele:

  The craftsmen live and work in towns.
  The farmers live and work in villages.
  The aristocracy (noblemen) live and work in castles. They are office workers or soldiers./They work as office workers or soldiers.
  The royalty live and work in castles. They are kings and queens of the country. They rule the country.

Extension Activity:

 • Pro pokročilejší: práce s listem může proběhnout v minulém čase. Žáci si zároveň věty mohou napsat – příklady vět viz výše, ale převedené do minulého času:

  The craftsmen lived and worked in towns…

Classroom Language:

Come to the board and guess who you are. Pojďte k tabuli a hádejte, kdo jste.
Make teams, please. Utvořte, prosím, družstva.
Do I/we live (in a village)? Bydlím/e (na vesnici)?
Do I/we work (in town)? Pracuji/Pracujemejeme (ve městě)?
Yes, you do.

No, you don´t.
 
Ano.

Ne.
Was I…?

Were we…?
 
Byl jsem…?

Byli jsme…?
 
Did I/we (live in a castle)? Bydlel jsem / Bydleli jsme (na hradě)?
Touch a (farmer/craftsman). Dotkni se (rolníka/řemeslníka).
Draw the figures to the correct part of the picture.

Write the words to the correct part of the picture.
 
Namalujte postavy do správné části obrázku.  

Napište slova do správné části obrázku.
 
The craftsmen live and work in towns.

The farmers live and work in villages.

The aristocracy (noblemen) live and work in castles. They are office workers or soldiers./They work as office workers or soldiers.

The royalty live and work in castles. They are king and queen of the country. They rule the country.
Řemeslníci žijí a pracují ve městech.

Rolníci žijí a pracují na vesnicích.

Šlechta žije a pracuje na hradech. Pracují jako úředníci nebo vojáci.

Královská rodina žije a pracuje na hradech. Jsou to král a královna země. Vládnou zemi.
Write the sentences, please. Napište věty, prosím.
Use the past tense, please. Použijte minulý čas, prosím.

Návrat do:
Jobs and Work

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014