Jobs and Work

Návrat do Jazykové aktivity

7.1 Life in Past / Život v minulosti

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: monarchy, royalty – queen, king, aristocracy – nobleman, office workers, soldiers, castle, farmers, craftsman, merchant, village, town, to live, to work, to be, to rule

Připojený soubor: Připojený soubor: 07-01.pdf

7.2 Jobs – What Do People Do? / Povolání – Co lidé dělají?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: manual/mental work, teacher, police officer, farmer, plumber, doctor, firefighter, conductor, bricklayer, cook, soldier, to mend (water) taps, to grow plants, to help people, to spray water (over fire), to cook food, to check tickets, to teach children, to catch criminals, to build houses, to fight enemies in war

Připojený soubor: Připojený soubor: 07-02.pdf

7.3 Jobs - Pairs / Zaměstnání - pexeso

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: postman/woman, letter, teacher, (black)board, doctor, stethoscope, firefighter, helmet, chef, cooking pot, plumber, (water) tap, conductor, (train) tickets, police officer, walkie-talkie, bricklayer, brick, farmer, sheep, to work (with), to need, to use (at work)

Připojený soubor: Připojený soubor: 07-03.pdf

7.4 What Do I Need at Work? / Co v práci potřebuji?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 4,5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: postman/woman, letter, teacher, (black)board, doctor, stethoscope, firefighter, helmet, chef, cooking pot, plumber, (water) tap, conductor, (train) ticket, police officer, walkie-talkie, bricklayer, brick, farmer, sheep, to work (with), to need, to use (at work), job

Připojený soubor: Připojený soubor: 07-04.pdf

7.5 What Does… Do? / Co dělá (Kde pracuje)?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: job, postman/woman, letter, teacher, (black)board, doctor, stethoscope, firefighter, helmet, chef, cooking pot, plumber, (water) tap, conductor, (train) tickets, police officer, walkie-talkie, bricklayer, brick, farmer, sheep, to work (with), to need, to use (at work)

Připojený soubor: Připojený soubor: 07-05.pdf

7.6 Find the Mistake / Najdi chybu

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: job, postman/woman, letter, teacher, (black)board, doctor, stethoscope, firefighter, helmet, chef, cooking pot, plumber, (water) tap, conductor, (train) tickets, police officer, walkie-talkie, bricklayer, brick, farmer, sheep, to work (with), to need, to use (at work)

Připojený soubor: Připojený soubor: 07-06.pdf

7.7 Industry / Průmysl

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: product of nature, raw material, product, animal, cow, milk, dairy product, sheep, wool, textile factory, clothes, tree, wood, paper, corn, grain, flour, clay, brick, house, mineral, gold, rock, jewellery
Pokročilejší (4.5.ročník): processing factory, dairy, paper mill, mill house, jeweller, bricklayer

Připojený soubor: Připojený soubor: 07-07.pdf

Návrat do Jazykové aktivity

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014