2.1 Compass / Buzola
(In the town)

Připojený soubor: 02-01.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

nůžky, tužky, patentky nebo nýtky (pro každého žáka 1), pracovní list pro každého žáka, buzola nebo kompas (do každé skupiny 1), 4 cedule (A4) s nadpisy „NORTH“, „WEST“, „EAST“,“SOUTH“

Časový nárok: 20 minut

Slovní zásoba:

north, east, west, south

Jazykové struktury:

Imperative: Go to the (west). Turn to the (west).

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte nějaký výrazný signál (čepice, písnička, plakát - více viz metodický úvod). Stejný signál používejte před každou „chvilkou angličtiny“ ve své hodině. Po několikerém použití si žáci zvyknou a budou vědět, co očekávat.

Warm-up:

  • Připevněte cedule „NORTH“, „SOUTH“, „EAST“, „WEST“ po třídě (nemusí odpovídat zcela reálu) a drilujte: „Go to the west.“, zároveň jděte k západu (k ceduli „WEST“) a vyzvěte žáky, aby šli s vámi: „Go to the west with me.“ (zapojte gesta), a pokračujte i s ostatními cedulemi dokud se nepřidají všichni žáci. Nakonec nechte žáky chodit bez vaší pomoci.

  • Pro intenzivnější TPR procvičení si zahrajte zábavnou pohybovou hru „Turn to the…“: postavte žáky za/vedle sebe do řady čelem např. k ceduli „NORTH“. Nyní jim názorně předveďte, jakým způsobem se budou natáčet po zaznění příkazu „Turn to the north (o 360°), to the south (o 180°), to the east (o 90° doprava), to the west (o 90° doleva).“ Kdo se otočí špatně, vypadává.

Core Activity:

  • Vyrobte si s žáky model kompasu – nechte je pracovat samostatně: vystřihnout obě části, nadepsat správná písmena do bílých čtverečků a připevnit ručičku k buzole patentkou nebo nýtkem ve středu růžice.

  • Rozdělte žáky do 3–4 skupin a rozdejte do každé skupiny kompas nebo buzolu. Ověřte si, že žáci umí s buzolou pracovat (umí nalézt zadaný směr cesty) a podle ní dovedou nastavit svou vyrobenou buzolu.

  • Nyní odstraňte ze zdí cedule se světovými stranami a použijte je jako pomůcku při zadávání úkolu: určujte cíl („Go to the east.“ a zároveň pozvedněte příslušnou ceduli), žáci musí ve skupině zjistit pomocí buzoly/kompasu směr, nastavit si svou vyrobenou buzolu a dojít ke správné straně místnosti (reálnou buzolu nechávají na svém stanovišti, modely berou s sebou k cíli).

  • Bod získává to družstvo, které dojde do správné části místnosti a ukáže vám správně nastavenou buzolu (maketu).

Extension Activities:

  1. Hru můžete hrát i ve dvojicích či družstvech, kdy jeden z dvojice nebo jedno družstvo vždy zadává cíl. Po dokončení úkolu a přidělení bodů se strany prostřídají.

  2. Hru lze ozvláštnit „schovaným pokladem“ – např. drobné sladkosti nebo „ztracené“ školní pomůcky. Žáci poklad hledají dle vašich instrukcí – nejlépe všichni najednou nebo postupně ve skupinách – zadejte např.: „Go to the east, stop, now go to the north…“ (záměrně kombinujte a komplikujte cestu).

Classroom Language:

Go to the west. Jděte na západ.
Go to the west with me. Pojďte se mnou na západ.
Cut the parts of the compass. Vystřihněte části buzoly.
Write the correct letters into the squares here. Napište správná písmena do čtverečků zde.
Connect the two parts with a press stud here. Spojte obě části patentkou zde.
Make teams (of 5)/pairs, please. Vytvořte, prosím, týmy (po pěti)/ dvojice.
Take the real compass, please. Vezměte si, prosím, pravý kompas.
Find the direction. Najděte směr.
Ready, steady, go! Připravit ke startu, pozor, teď!
Set your paper compasses and go. Nastavte si své papírové buzoly a jděte.
Look for a treasure. Hledejte poklad.
Go to the east, stop, now go to the north… Jděte na východ, stůjte, nyní jděte na sever…
Turn to the (west). Otočte se na (západ).

Návrat do:
In the town

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014