2.7 Let´s Go By Train! / Pojeďme vlakem!
(In the town)

Připojený soubor: 02-07.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 4

Pomůcky:

pracovní list pro každého a tužky, karty s čísly 1–12 (dopředu si připravte karty – na každou viditelně napište jedno číslo), papírové hodiny

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

train, railway station, train timetable

Jazykové struktury:

Present Simple: The train to (místo) goes at (4). It comes at (6).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ověřte si, že žáci znají číslovky do 12 a že chápou význam sloves go a come. Rozmístěte karty s číslovkami po třídě, rozdělte žáky na dvě skupiny a za každý správně provedený příkaz přidělujte skupině body. Určujte kam se má skupinka přemisťovat (dejte postupně asi 10 příkazů typu: go to 4, go to 12, come here…), zapisujte body na tabuli. Po 10 příkazech se skupinky vymění.

  • Rozdělte třídu na dva týmy. Dejte prvnímu týmu papírové hodiny a vyzvěte žáky, aby hodiny nastavili pro druhý tým, jehož úkolem je správně čas přečíst. Poté se role vymění. Postup několikrát zopakujte.

Core Activity:

  • Rozdejte žákům pracovní listy a obkreslete na tabuli tabulku z pracovního listu o dvou sloupečcích a šesti řádcích a vyplňte jí tak, jak je na pracovním listě. Společně s žáky doplňte do řádků destinace, které si žáci přejí najít – vybírejte z míst uvedených v „jízdním řádu“ na pracovním listě. Poté ukazujte na svém pracovním listě jak vyhledat dané informace v jízdním řádu pro první destinaci.

  • Nechte žáky samostatně doplnit tabulku.

  • Nyní nechte žáky běhat postupně k tabuli a doplňovat informace dle svých tabulek – dávejte zpětnou vazbu o správnosti nalezených časů.

  • Nyní sborově přečtěte první řádku, např. „The train number 1 goes from Kocourkov at half past six and it comes to Praha at half past seven.“ a vyzvěte žáky, aby se pokusili další řádky přečíst sami a utvořili věty.

Extension Activity:

  • Zpětnou vazbu (psaní na tabuli) i následné čtení můžete koncipovat jako soutěž družstev a body zaznamenávat.

Classroom Language:

Go to (4). Jdi/Jděte na (4).
Come here. Pojďte sem.
The train number 1 goes from Kocourkov at half past six and it comes to Praha at half past seven. Vlak číslo1 odjíždí z Kocourkova v 6:30 a přijíždí do Prahy v 7:30.
Make teams, please. Utvořte, prosím, týmy.
What time does the train come to…? V kolik hodin přijíždí vlak do…?

Návrat do:
In the town

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014