2.6 BOB´s Spots / BOBovy flíčky
(In the town)

Připojený soubor: 02-06.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní listy, nůžky, lepidlo

Časový nárok: 20 minut

Slovní zásoba:

on the left, on the right, at the bottom, at the top, at the upper right/left-hand corner, at the bottom right/left-hand corner

Jazykové struktury:

Adverbs of Place: It´s on the left/ at the bottom…

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají základní výrazy pro orientaci v obrázku/mapě/plánku. Případně prezentujte a drilujte. Například vyznačte ve třídě na zemi dva čtverce (asi 2x2 metry) – stačí přibližně (např. učebnicemi, provazem atd.) a rozdělte žáky na dvě družstva. Vždy bude závodit jeden zástupce z každého družstva, závodníci se budou střídat na váš povel. Říkejte „on the left/right“ atd. (viz záhlaví) a žáci se musí přemísťovat ve čtverci na správná místa. První na správném místě získává vždy bod pro své družstvo (soutěžící vyměňujte asi po 4 příkazech).

Core Activity:

  • Než rozdáte pracovní listy, vysvětlete na své kopii žákům úkol – najít správné výřezy chybějící v plánku města. Pozor, 2 malé obrázky jsou navíc!

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky pracovat samostatně.

  • Vyčkejte, až všichni dokončí práci a ptejte se, kde jsou jednotlivé obrázky v mapě (on the right, at the bottom atd.) - What´s on the right?...

Extension Activity:

  1. Při feedbacku místo dotazů „What´s on the right/left?...“, kde žáci odpovídají jednoslovně, se ptejte „Where is the(picture number one)?“, kdy žáci budou muset odpovědět celou větou: „It´s on the right/at the bottom…“.

  2. Požádejte žáky, aby vybrané výřezy obrázku vystříhali a nalepili na své místo.

Classroom Language:

Make two teams, please. Utvořte, prosím, dva týmy.
Each team sends one member to race. Každý tým pošle jednoho člena na závod.
Stand where I tell you in this square. Postav(te) se tam ve čtverci, kam ti/vám řeknu.
Ready, steady, go! Připravit ke startu, pozor, teď!
Stand on the right/left/at the bottom/at the upper right-hand corner… Postav(te) se napravo/nalevo/na spodní kraj/do horního rohu vpravo…
The winner gets a point for his/her team. Vítěz získává bod pro jeho/její tým.
Find the places in the map for the little pictures at the bottom and on the side. Najděte místa v mapě pro malé obrázky naspodu a na straně.
Where is the (picture number one)? Kde je (obrázek číslo jedna)?
There are two little pictures extra. Dva malé obrázky jsou navíc.
What´s on the right? Co je napravo?
It´s on the right/at the bottom. Je to napravo/na spodním okraji.
Cut out the little pictures and stick them to the correct places. Vystřihněte malé obrázky a nalepte je na správná místa.

Návrat do:
In the town

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014