2.5 Find the Differences / Najděte rozdíly
(In the town)

Připojený soubor: 02-05.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list a tužky, čtvrtky A3 (1 ks na skupinu)

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

house, church, supermarket, cinema, post office, restaurant, library, school, railway station, bridge, town hall, town square, ZOO, cafe, shopping centre, house, castle, park, office block, supermarket, swimming pool, bus stop, school

Jazykové struktury:

Place Prepositions: There is/are (a post office/houses) behind/next to... There is/are - negative: There is/are not...

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Připomeňte slovíčka nebo se opět podívejte na DVD klip.

Core Activity:

  • Než rozdáte žákům pracovní listy, představte jim úkol na své kopii. Společně najděte alespoň jeden rozdíl v mapě a naznačte jeho zakroužkování.

  • Nyní žákům rozdejte pracovní listy a nechte je pracovat samostatně.

  • Zpětnou vazbu dejte žákům ve formě popisu plánků – zpočátku pomáhejte, později nechte žáky mluvit samostatně: There is a bridge in the first picture but there isn´t any bridge in the second picture. There is a shopping centre in the first picture but there isn´t any shopping centre in the second picture, there is a castle instead.“ atd.

  • Na pracovním listě je 7 rozdílů.

Extension Activity:

  • Rozdejte žákům (skupinky po 4) čisté papíry o velikosti A3 a vyzvěte je, aby vytvořili mapku svého městečka za použití co největšího počtu slovíček.

  • Vyzvěte žáky, aby své městečko popsali.

Classroom Language:

Let´s watch the DVD again! Pojďme se podívat na DVD ještě jednou!
What´s different in these pictures? Co je jiného v těchto obrázcích?
Circle the differences. Zakroužkujte odlišnosti.
Tell me about the pictures. Povídejte o obrázcích.
There is a bridge in the first picture but there isn´t any bridge in the second picture. Na prvním obrázku je most, ale na druhém není.
There is a shopping centre in the first picture but there isn´t any shopping centre in the second picture, there is a castle instead. Na prvním obrázku je obchodní centrum, ale na druhém není. Místo toho je tam hrad.
Draw your own town. Nakreslete své vlastní městečko.
Draw as many places as you can. Nakreslete tolik míst, kolik můžete.
Describe your town. Popište své městečko.

Návrat do:
In the town

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014