2.4 Find the Treasure / Najdi poklad
(In the town)

Připojený soubor: 02-04.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, tužky, případně model buzoly z pracovního listu 2.1 / cedule se světovými stranami (North, West…)

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

church, railway station, road, pond, river, bridge, castle, house, north, south, west, east, cinema, school, park, library, supermarket, town hall, post office, bus stop, restaurant, shopping centre, swimming pool, cafe, ZOO, car park, university, playground

Jazykové struktury:

Imperative: Go to the (west). Go straight on. Turn right/left.
Place Prepositions: It´s behind/in front of/opposite… the (church).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ověřte, zda si žáci pamatují světové strany. Můžete použít model buzoly, který si žáci sestavili v jedné z minulých lekcí (2.1), nebo cedule se světovými stranami a opět si zahrajte pohybovou hru „Go to (the west).“ nebo „Turn to (the west).“

Core Activity:

  • Rozdejte žákům pracovní listy s mapou, dejte jim chvilku na orientaci v ní a doplnění světových stran do koleček na krajích mapy.

  • Dávejte příkazy k vybarvování (kroužkování) určitých objektů: „Colour/Circle the church, the railway station, the bridge, one house, the castle, the bus stop, etc.“ Procházejte mezi žáky a kontrolujte správnost provedení úkolu.

  • Nyní ukažte žákům na své kopii, kde se nacházíte a vysvětlete jim, že znáte cestu k pokladu, budete jim jí diktovat, oni budou cestu kreslit do mapy a zjistit, kde se poklad nachází. Začněte diktovat cestu, dávejte žákům dost času na zakreslení trasy. Např. „You are at the railway station. Turn left and go straight on, cross the square, then turn right. The treasure is in the second house on your left. Where is the treasure? (In the library).“ Monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Bod dostává ten, kdo první uhodne úkryt pokladu.

Extension Activities:

  1. Hru můžete hrát opakovaně, měnit místo startu i úkryt pokladu.

  2. Těžší varianta: žáci sami popisují cestu – žákům vysvětlete, že jste se ztratil/a. Označte bodem na mapě vaši pozici, a požádejte žáky o radu, jak se dostat ke kostelu/hradu/nádraží/mostu atd. Dbejte na to, aby žáci používali cílový jazyk.

Classroom Language:

Run/Go to the (west). Běžte k (západu).
Turn to the (west). Otočte se k (západu).
Fill in the north, east, south and west in the map. Doplňte sever, východ, jih a západ do mapy.
Colour/Circle the church, the railway station, the bridge, one house, the castle. Vybarvěte/Zakroužkujte kostel, železniční nádraží, most, jeden dům, hrad.
I´m here. Jsem zde.
We/You are here. My/Ty/Vy jsme/jste zde.
I know the way to the treasure. Znám cestu k pokladu.
Draw a line in the map as I dictate. Kreslete linku do mapy, jak diktuji.
Turn right/left. Zabočte doprava/doleva.
Cross the square. Přejděte náměstí.
Go straight on. Jděte stále rovně.
Where is the treasure? Kde je poklad?
I´m lost. Jsem ztracená (ztratila jsem se).
Can you help me find the way to (the church), please? Prosím, mohl/byste mi pomoci najít cestu ke (kostelu), prosím?

Návrat do:
In the town

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014