2.3 Map Symbols / Mapové značky
(In the town)

Připojený soubor: 02-03.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list a tužky, případně obrázky z časopisů (most, hrad, kostel, železniční stanice, dům, cesta/silnice, turistická stezka) nebo z pracovního listu 2.2

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

church, castle, railway, railway station, bridge, touristic path, house, road, map, pond, cycling path, river

Jazykové struktury:

Place Prepositions: It´s next to/behind/opposite/in front of.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Opakujte slova prezentující symboly v mapě: kostel, hrad, železniční stanice, most, dům, cesta, turistická stezka... Zjednodušeně je nakreslete na tabuli nebo na tabuli přilepte obrázky vystřihané z časopisů a drilujte: ukazujte na jednotlivé obrázky a několikrát každé slovo zopakujte společně se žáky (měňte intonaci, frekvenci atd.) It´s a (church).“

  • Nyní jen ukazujte na obrázky a žáci sborově pojmenovávají (měňte rychlost ukazování) a postupně obrázky umazávejte (odstraňujte), ale ukazujte i na prázdná místa – žáci vyjmenovávají všechna původní slova.

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a dejte žákům čas se v nich zorientovat. Vysvětlete žákům úkol – najít chybějící symboly v mapě a domalovat je do legendy.

  • Nechte žáky pracovat samostatně, nakonec jim dejte zpětnou vazbu.

Extension Activity:

  • Těžší varianta: po dokončení legendy se ptejte žáků, kde leží jednotlivé budovy na mapě – dbejte na použití vazby s předložkami místa behind, next to, opposite, in front of.

Classroom Language:

It´s a (church). To je (kostel).
Find the missing symbols in the map. Najděte chybějící symboly v mapě.
Draw the symbols in the legend. Nakreslete symboly do legendy.
The (bridge) is behind/next to/opposite/in front of (the church). (Most) je za/vedle/naproti/před (kostelem).

Návrat do:
In the town

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014