2.2 Which Shadow? / Který stín?
(In the town)

Připojený soubor: 02-02.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužka, obrázky (z časopisů nebo ofocené z pracovního listu případně kreslené na tabuli) budov vyskytujících se v mapách (kostel, most, dům, hrad, případně další)

Časový nárok: 10 minut

Slovní zásoba:

house, castle, church, bridge, shadow, letter

Jazykové struktury:

Present Simple: It´s letter (A).

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Prezentujte nová slovíčka (budovy často se vyskytující v turistických mapách) – použijte obrázky z časopisů, případně z pracovního listu nebo kreslete na tabuli, zároveň pracujte i se slovy, která vymyslí sami žáci. Každé nové slovo několikrát s žáky zopakujte a napište na tabuli.

  • Pro hlubší procvičení a upevnění slov a jejich spellingu si zahrajte hru ´Šibenice´ (naznačte počet písmen cílového slova a nechte žáky hádat písmena daného slova).

Core Activity:

  • Než rozdáte pracovní listy, vysvětlete žákům úkol na své kopii – najít pro jednotlivé stavby správný stín. Písmeno správného stínu pak dopíší do čtverečků u každého vzoru budovy.

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky pracovat samostatně.

  • Dejte žákům zpětnou vazbu – ptejte se: Which shadow is the castle?, žáci odpovídají: It´s letter L.; Which shadow is the house? – It´s letter B.; Which shadow is the church? – It´s letter J.; Which shadow is the bridge? – It´s letter K.

Extension Activity:

  • Nechte žáky nakreslit podobné cvičení pro ostatní: rozdělte je do družstev, každé družstvo dohromady nakreslí následující obrázky – vždy jeden originál a tři stíny, z toho jeden správný: church, bridge, castle a případně town hall. Poté hrajte soutěž – družstva získají body za správné nakreslení (musí nakreslit zadaná slovíčka) a uhodnutí.

Classroom Language:

What is it? Co je to?
It´s a (bridge). To je (most).
Say with me – it´s a (bridge). Říkejte se mnou – to je (most).
Find the correct shadow for each picture. Najděte správný stín pro každý obrázek.
Which shadow is it? Který stín to je?
Which shadow is the castle/house/church/bridge? Který stín je hrad/dům/kostel/most?
It´s number two. Je to číslo dvě.
Draw a picture of (church, bridge, castle, town hall) and three shadows. Nakreslete obrázek (kostela, mostu, hradu, radnice) a tři stíny.

Návrat do:
In the town

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014