1.8 Stand Up If / Stoupni si, jestli
(In the classroom)

Připojený soubor: 01-08.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

několik kopií pracovního listu – nastřihané na kartičky (tak, aby vyšla pro každého žáka jedna kartička), pastelky

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

boy, girl, old, to live, same, age, name, town

Jazykové struktury:

Present Simple: Hello, my name is/I´m… I´m (11). I´m from (Prague).
Present Simple – Questions: What´s your name? Where are you from? How old are you? Where do you live?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zjistěte, zda žáci rozumí základním informacím a dotazům v dotazníku. Nadepište na tabuli sloupečky tabulky následovně: NAME, AGE, TOWN a doplňte první řádek informacemi o sobě.

  • Nyní uspořádejte krátký dotazník a ptejte se dětí: „What´s your name? How old are you? Where are you from?“ (pro pokročilejší Where do you live?) – vyzvěte celou třídu, aby opakovala dotazy s vámi.

  • Zapisujte odpovědi. Můžete společně zjišťovat počty žáků (podle bydliště, věku).

Core Activity:

  • Nechte každého vylosovat jednu kartičku s postavou (nikomu jí neukazuje). Nyní říkejte informace a žáci s tou konkrétní informací se musí postavit (zkontrolujte kartičku a opět si sednou). Říkejte: „Stand up if you are 9.“ „Stand up if you are from London.“ „Stand up if you are a boy.“ „Stand up if your name is Ella.“ atd.

  • Když si příslušní žáci stoupnout, znovu se jich dotažte „What´s your name?“, „How old are you?“, „Are you a boy/girl?“ nebo „Where are you from?“, čímž si žáci mohou zopakovat procvičované fráze.

  • Zadejte úkol – najít další žáky stejného věku a ze stejného města – žáci si mají dělat poznámky, kolik žáků má stejný věk s nimi (s dítětem na kartičce) a kolik jich bydlí ve stejném městě.

  • Žáci začnou chodit po třídě, klást otázky a zapisovat odpovědi.

  • Monitorujte správnost kladení otázek a odpovídání.

Extension Activity:

  • Složitější varianta: místo „Where are you from?“ Můžete použít „Where do you live?“

Classroom Language:

Stand up if you´re 9/from London/a boy/a girl. Stoupněte si, pokud je vám 9/jste z Londýna/jste kluk/dívka.
Stand up if your name is Ella. Stoupněte si, pokud se jmenujete Ella.
I´m 9. Je mi 9.
I´m from London. Jsem z Londýna.
I´m a boy/girl. Jsem chlapec/dívka.
My name is (Ella). Jmenuji se (Ella).
Go and find children of the same age. Najděte děti stejného věku.
What´s your name? Jak se jmenuješ?
How old are you? Kolik je ti let?
Where are you from? Odkud jsi?
Where do you live? Kde bydlíš?
Go and find children that are from the same town. Najdi děti ze stejného města.

Návrat do:
In the classroom

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014