1.6 Finish the pictures / Dokonči obrázky
(In the classroom)

Připojený soubor: 01-06.pdf

Mezipředmětové vazby: výtvarná výchova, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, tužky, nůžky, lepidlo, čisté papíry A4, měkký míček, školní pomůcky (nůžky, tužka… viz slovní zásoba)

Časový nárok: 20 minut

Slovní zásoba:

school bag, pen, pencil, ruler, pencil sharpener, pencil case, rubber, scissors, notebook, textbook, glue

Jazykové struktury:

Present Simple: I´ve got… It´s a…

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte si slovíčka formou drilu – dejte žákům vybrat z hromádky školních předmětů jeden a v kruhu (můžete sedět nebo stát) každý svůj předmět prezentuje. Začněte vy: „I´ve got a ruler. / It´s a ruler.“

  • Zopakujte si anglická čísla a abecedu. Posaďte žáky do kruhu, házejte si měkkým míčkem, kdo má míček v ruce, musí říct další číslo číselné řady (od 1 do 20) nebo písmeno abecedy (A – Z).

Core Activity:

  • Představte žákům pracovní list – ukažte na své kopii postupně na tři obrázky a zeptejte se: „What is it? Try to guess.“, nechte je hádat a poté je vyzvěte, aby si obrázky dokreslili a zjistili správné odpovědi.

  • Rozdejte žákům pracovní listy a nechte je dokončit obrázky: „Finish the pictures.“

  • Dejte žákům zpětnou vazbu – ukazujte na svém pracovním listě na jednotlivé obrázky a nechte je žáky pojmenovávat: „It´s a…“

  • Vyzvěte žáky, aby si dokreslené obrázky vybarvili dle své fantazie a poté vystřihli.

  • Rozdejte každému jeden papír A4 a nechte je nakreslit velký batoh. Každý si může nalepit do svého batohu jakékoliv školní potřeby (obrázky, které si dokreslili a vybarvili).

  • Nyní se ptejte, co žáci v batohu mají: „What have you got in your bag?“ a žáci odpovídají: „I´ve got a (colour) (noun) in my bag.“

Extension Activity:

  • Jednodušší varianta – vynechte kreslení batohu a lepení věcí, vyhnete se tak vazbě I´ve got a zkrátíte čas realizace.

Classroom Language:

I´ve got (a ruler). Mám (pravítko).
It´s a (ruler). To je (pravítko).
What is it? Co je to?
Try to guess. Zkuste hádat.
Finish the pictures. Dokončete obrázky.
Colour the pictures. Vybarvěte obrázky
Cut the pictures out. Vystřihněte obrázky.
Draw a big school bag. Nakreslete velký školní batoh.
Glue the things you wish to have in your bag. Nalepte věci, které chcete, do batohu.
What have you got in your bag? Co máte v batohu?
I´ve got a blue pen in my bag. Ve svém batohu mám modré pero.

Návrat do:
In the classroom

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014