1.3 Who is my friend? / Kdo je můj kamarád?
(In the classroom)

Připojený soubor: 01-03.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list (1.3) pro každého žáka, tužky

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

friend, classmate, introduce

Jazykové struktury:

Introductions: Hello, my name is (Roy). This is (John/Anne).
Possessive Pronouns: He/She is my/his/her friend/classmate.
Optional - Present Simple Questions: How old are you? How old is he/she?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ověřte si, že žáci znají vazbu „Hello, my name is…“: přistupte k jednomu žákovi, podejte mu ruku a představte se. Vyčkejte, dokud on neudělá to samé. Postup opakujte alespoň u dalších dvou žáků.

  • Pokud si žáci vazbu pamatují, pokračujte s představením vazby „This is Alena. She is my friend.“: jako v předcházejícím kroku obcházejte žáky a po vzájemném představení představte partnera jinému žákovi. Vyžadujte, aby celá skupina po vás opakovala.

  • Pokud si ale žáci vazbou nejsou jistí, utvořte dvojice a nechte je navzájem představovat a teprve poté drilujte novou vazbu „This is…“

Core Activity:

  • Představte žákům pracovní list a situaci – BOB a Steve se potkají s dětmi a navzájem se jim představí. Poté se představují děti. Kdo je ale kamarád koho? Kdo koho představí?

  • Rozdejte pracovní listy a dejte žákům chvíli čas je prostudovat a vyplnit. Nechte žáky pracovat samostatně.

  • Dejte žákům zpětnou vazbu přečtením doplněného textu, každou dvojici okomentujte slovy: „John and Ella are friends.“ Stejně pokračujte i u ostatních dvojic.

Extension Activities:

  1. Žáci se mohou navzájem představovat – dvojice se procházejí po třídě, zastavují se s jinou dvojicí…

  2. Varianta pro pokročilejší žáky: zapojte přivlastňovací zájmena her, his a určení věku. Po spojení dvojic kamarádů žáci představují BOBovi tyto postavičky následovně: „This is Anne and this is Adam. He is her friend.“

  3. Využijte uvedeného věku postaviček. Nejprve procvičujte s žáky frázi „How old are you?“ a poté se vraťte zpět k pracovnímu listu a ptejte se žáků „How old is (John/Samantha/…)?“

Classroom Language:

Hello, my name is… Ahoj, jmenuji se…
This is (Alena). To je (Alena).
She/He is my friend. Je to moje kamarádka/můj kamarád.
Who is friend with (John)? Kdo kamarádí s (Johnem)?
(John) and (Ella) are friends. (John) a (Ella) jsou kamarádi.
Make pairs, please. Utvořte, prosím, dvojice.
He/She is her/his friend. On/Ona je její/jeho kamarád(ka).
Follow the path and fill in the gaps. Sledujte cestičku a doplňte prázdná místa.
Introduce the children to BOB. Představ děti BOBovi.
How old are you? Kolik je ti let?
How old is (John/Samantha/… )? Jak starý je (John/Samatha/…)?
I am 8 (years old). Je mi 8 (let).
John is 7 (years old). Johnovi je 7 (let).

Návrat do:
In the classroom

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014