1.2 What´s wrong on the desk? / Co nepatří na lavici?
(In the classroom)

Připojený soubor: 01-02.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3

Pomůcky:

pracovní list (1.2) pro každého žáka, školní a kancelářské pomůcky (pero, tužka, penál, pravítko, guma, lepidlo, školní aktovka/batoh, nůžky, ořezávátko, knížka, sešit)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

pen, pencil, ruler, rubber, pencil case, school bag, pencil sharpener, glue, textbook, notebook, scissors, phone, yo-yo, chocolate, doll, car, right, wrong

Jazykové struktury:

Present simple: What is it? It´s a (pen). The (phone) is wrong. The (pen) is right.

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte nějaký výrazný signál (čepice, písnička, plakát – více viz metodický úvod). Stejný signál používejte před každou „chvilkou angličtiny“ ve své hodině. Po několikerém použití si žáci zvyknou a budou vědět, co očekávat.

Warm-up:

  • Ověřte si, že žáci znají anglická pojmenování pro základní školní a kancelářské pomůcky – připravte si předměty na místo, které žáci nevidí (např. na vaši židli, pod váš stůl, do neprůhledné tašky, apod.).

  • Po jedné vytahujte pomůcky a ptejte se: „What is it?“ – nechte žáky hádat buď jako jednotlivce, nebo je předem rozdělte do družstev. Body zapisujte na tabuli.

  • Pokud žáci neznají některé názvy, zahajte dril: držte nad hlavou příslušný předmět a vyzvěte žáky, aby opakovali po vás „It´s a (pen).“ Zapojte gesta, pohyby nebo/a obměňujte hlas.

Core Activity:

  • Představte žákům pracovní list a situaci – BOB nakukuje při vyučování na lavici. Které předměty na ní nepatří? Naznačte jednu správnou odpověď: „The pen is right but the apple is wrong.“ – zakroužkujte předmět na svém pracovním listě.

  • Rozdejte pracovní listy a dejte žákům chvíli čas je prostudovat. Nechte je pracovat samo-statně.

  • Dejte žákům zpětnou vazbu: vyjmenovávejte jednotlivé předměty a nechte žáky odpovídat „The… is right/wrong.“

Extension Activities:

  1. Žáci si mohou ve dvojicích nebo týmech připravit podobnou hru sami – naskládají jednotlivé předměty na lavici a přidají takové, které do vyučování nepatří.

  2. Varianta s psaním - Kimovka: připravte na lavici asi 8 předmětů a přikryjte je např. novinami. Zavolejte žáky, odkryjte předměty a nechte je asi 30 sekund studovat lavici a zapamatovat si co nejvíce předmětů. Poté předměty opět přikryjte a nechte žáky samostatně napsat seznam všech předmětů – vyhrává ten (družstvo), kdo napíše nejvíce. Stejnou hru můžete hrát i bez psaní – žáci jednoduše předměty asi po 30 sekundách vyjmenují.

  3. Předchozí hru můžete upravit tak, že žákům po 30 sekundách ukážete předměty znovu, ale tentokrát jeden nebo dva předem odejměte – úkolem je zjistit, který předmět zmizel.

Classroom Language:

What is it? Co je to?
It´s a (pen). To je (pero).
Say with me – it´s a (pencil). Říkejte se mnou – to je (tužka).
The (pen) is right. (Pero) je správně.
The (chocolate) is wrong. (Čokoláda) je špatně.
Make teams (of 4), please. Utvořte, prosím, družstva (po 4).
BOB is in the class. BOB je ve třídě (při vyučování).
What is wrong on the desk? Které předměty na lavici nepatří?
What´s missing? Co chybí?
Come here and look at the things, please. Pojďte sem a podívejte se, prosím, na věci.
Remember all the things. Zapamatujte si všechny předměty.
Say the things in English. Vyjmenujte předměty anglicky.
Write the list of things, please. Napište, prosím, seznam věcí.

Návrat do:
In the classroom

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014