Health and Safety

Návrat do Jazykové aktivity

10.1 Senses / Smysly

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: nose, eye, ear, skin, mouth, tongue, to smell the flower/the soup/the perfume, to see the picture/the flower, to hear the bird/the music, to taste the cake/food/chocolate, to feel the wool of the sheep/the rock

Připojený soubor: Připojený soubor: 10-01.pdf

10.2 Sense of Taste / Chuť

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: mouth, tongue, sweet, bitter, sour, salty, to taste, sugar, cake, lemon, tea, coffee, strawberries, sweets (candy), carrot, apple, hamburger, chips, crisps, cheese, nuts

Připojený soubor: Připojený soubor: 10-02.pdf

10.3 Safety Precautions / Bezpečnostní opatření

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: child, mom, boy, to sit in a baby car seat, to fasten/to have the seat belt, to wear protective pads, in-line skates, to have a helmet, light, to wear a high-visibility vest

Připojený soubor: Připojený soubor: 10-03.pdf

10.4 I´m Ill / Jsem nemocný

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: to have a headache / a bad tooth / a stomach ache / a broken leg / a sore throat / a cough / a runny nose / a broken arm / a sore hand

Připojený soubor: Připojený soubor: 10-04.pdf

10.5 I´m Ill - You should / Jsem nemocný - Měl bys

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: to have a headache / a bad tooth / a stomach ache / a broken arm / a sore throat, to take an aspirin, to go to bed/dentist/doctor/hospital, to go on a diet, to have an X-ray, to get a plaster, to stay in bed

Připojený soubor: Připojený soubor: 10-05.pdf

10.6 Health and Injuries / Zdraví a zranění

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 4,5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: scratch, bike accident, (hypodermic) needle, broken arm, to move, to ride a bike, to jump on a trampoline, bee, to sting, bee sting, vinegar, puncture, burnt hand(s), hot drink, ice pack, knee, to have a headache / a stomach ache / a broken leg / a sore throat, to take an aspirin, to go to bed/doctor/ hospital, go on a diet, to have an X-ray, to get plaster, to find

Připojený soubor: Připojený soubor: 10-06.pdf

Návrat do Jazykové aktivity

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014