5.9 Set the table / Prostři stůl
(Food and Cooking)

Připojený soubor: 05-09.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a svět práce (vaření), výtvarná výchova, angličtina

Doporučený ročník: 5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, 2 příbory, 2 sklenice, 2 talíře, 2 ubrousky, 2 hluboké talíře

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

to set the table, knife, fork, spoon, tea spoon, plate, soup plate, glass, napkin, to place something somewhere, vase with a flower

Jazykové struktury:

Imperative: Place the spoon…
Place prepositions: Put the pencil under the chair.
Optional - There is/are: There is a knife on the right.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Prezentujte a drilujte slovíčka obvyklým způsobem. Použijte například ´Partial Drawing´ (částečnou kresbu). Nakreslete část nože a zeptejte se žáků, co to je. Pokud nevědí, vyžádejte si odpověď „I don´t know.“ Poté nakreslete další část obrázku a opět kreslení zastavte a opět se žáků zeptejte, co to je.

 • Zopakujte místní předložky a příslovce (on the left/right, in front of, next to…). Požádejte žáky, aby si vzali každý jednu tužku a zopakujte si s nimi předložky pomocí hry ´Physical Prepositions´ (Prostorové předložky). Žáci umísťují tužku na vámi určené místo (např. „Put the pencil under the chair.“ „ Put the pencil on your head.“ apod. Poté rozdělte třídu na dva týmy, které si stoupnou do řady na jeden konec třídy. Na druhém konci umístěte dvě židle, pro každý tým jednu, a dvě sady nádobí. Z týmu vybíhá vždy jeden hráč a vybere z nádobí jeden daný kus a umístí ho na správné místo k židli, např. u příkazu „Place a spoon on the chair.“ Žák vyběhne, vybere z předmětů lžíci a položí ji na židli svého týmu. Žák, který tento úkol zvládne jako první, získává bod pro své družstvo.

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky samostatně najít rozdíly v obrázcích: „Find the differences.“

 • Počet rozdílů mezi obrázky je 6:

  Picture number 1:

  1. The spoon and the knife at the bottom are in a wrong position – the knife must be between the spoon and the plate.

  2. The spoon and the knife at the top are in a wrong position – the knife must be between the spoon and the plate.

  Picture number 2:

  1. There is no spoon at the top.

  2. The glass and the small plate at the top are in a wrong position – they must swap places.

  3. There is no small plate under the roll at the bottom.

  4. There is no soup plate at the bottom.

   

 • Dejte žákům zpětnou vazbu – viz výše.

 • Společně s žáky sestavte návod, jak prostřít stůl – pište na tabuli.

  HOW TO SET THE TABLE

  1. Place the plate in front of the person.

  2. Put the soup plate on the plate.

  3. Place the spoon next to the plate on the right.

  4. Put the knife between the spoon and the plate.

  5. Place the fork next to the plate on the left.

  6. Put the tea spoon above the plate.

  7. Place the glass above the plate on the right.

  8. Put the napkin next to the fork on the left.

   

Extension Activity:

 1. Žáci si nakreslí správně prostřený stůl a popíší jej.

Classroom Language:

It´s a (knife). To je (nůž).
Find the differences. Najděte rozdíly.
There is/isn´t… Tam je/není…
HOW TO SET THE TABLE Jak prostřít stůl
 1. Place the plate in front of the person.
 2. Put the soup plate on the plate.
 3. Place the spoon next to the plate on the right.
 4. Put the knife between the spoon and the plate.
 5. Place the fork next to the plate on the left.
 6. Put the tea spoon above the plate.
 7. Place the glass above the plate on the left.
 8. Put the napkin next to the fork on the left.
 1. Umístěte talíř před člověka.
 2. Dejte na něj hluboký talíř.
 3. Umístěte lžíci vpravo vedle talíře.
 4. Položte nůž mezi lžíci a talíř.
 5. Umístěte vidličku nalevo vedle talíře.
 6. Položte malou lžičku nad talíř.
 7. Umístěte sklenici napravo nad talíř.
 8. Dejte ubrousek nalevo vedle vidličky.
Draw the table set correctly. Nakreslete správně prostřený stůl.
Describe it. Popište jej.
I don´t know. Já nevím.
What is it? Co je to?
Put the pencil on your head. Položte si tužku na hlavu.
Place a spoon on the chair. Umístěte lžíci na židli.
Take a pencil. Vezměte si tužku.

Návrat do:
Food and Cooking

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014