5.8 Mistaken Healthy Plate / Pomýlený zdravý talíř
(Food and Cooking)

Připojený soubor: 05-08.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

healthy, to eat, to drink, fruit: apple, strawberries, banana; vegetables: tomato, cucumber, carrot, onion, green salad; carbohydrates: bread, rice, potatoes, pasta; fats: fish, nuts; proteins: chicken, egg, yoghurt, cheese, cottage cheese; drinks: water, tea

Jazykové struktury:

Present Simple – negative: The (yoghurt) isn´t a drink, it´s a protein., Modals: you must, mustn´t, can (eat) it (raw/peeled/cooked).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Připomeňte si názvy potravin a potravinových skupin – na tabuli napište názvy skupin: DRINKS, CARBOHYDRATES, PROTEINS, FRUIT and VEGETABLES, FATS. Vyzvěte žáky, aby postupně chodili k tabuli a připisovali každý jednu potravinu dle vlastního uvážení do příslušné skupiny.

  • Tuto aktivitu můžete pojmout jako soutěž družstev – dejte do každého družstva papír a tužku, nechte žáky opsat z tabule názvy skupin a nechte je samostatně sepsat ke každé skupině alespoň 2 potraviny.

Core Activity:

  • Na své kopii pracovního listu vysvětlete žákům úkol: najít chyby v talíři a opravit je – přeškrtnout nesprávně umístěné potraviny a dopsat je na správné místo, případně je šipkami nasměrovat do příslušné části talíře.

  • Rozdejte žákům pracovní listy a nechte je pracovat samostatně.

  • Dejte žákům zpětnou vazbu o správném umístění jednotlivých jídel (správné řešení viz slovní zásoba v záhlaví).

Extension Activity:

  • Návazná aktivita pro pokročilejší žáky: využijte pracovní list k opakování způsobů přípravy a konzumace potravin –„ I can eat (onion/fish/apple) peeled, cooked, raw.“ Vzorovou větu napište na tabuli. Žáci mohou úkol splnit ústně nebo písemně.

Classroom Language:

Come to the board and write the food in the groups. Pojďte k tabuli a pište jídlo k příslušným skupinám.
Take turns, please. Střídejte se, prosím.
Make teams, please. Vytvořte, prosím, družstva.
Copy the groups from the board, please. Opište si skupiny z tabule, prosím.
Write two items for each group. Napište dvě věci do každé skupiny.
Find the mistakes in the Healthy Plate. Najděte chyby na Zdravém talíři.
Cross the mistaken food out and write it in the correct group.

Draw the arrows from the wrong food to its correct place.
 
Vyškrtněte pomýlené jídlo a zapište jej do správné skupiny.

Nakreslete šipky od špatně zařazeného jídla k jeho správnému místu.
 
I can eat (onion/ fish/apple) peeled, cooked, raw. Mohu jíst (cibuli/rybu/jablko) oloupané/oloupanou, uvařené/uvařenou, syrové/syrovou.

Návrat do:
Food and Cooking

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014