5.6 Pancakes / Palačinky
(Food and Cooking)

Připojený soubor: 05-06.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a svět práce (vaření), matematika (zlomky), výtvarná výchova, angličtina

Doporučený ročník: 5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, papírové části kruhu (1/2, 1/3, 1/4) a obrázky jídel z časopisů – slovíčka viz níže, napište si před hodinou na tabuli slovesa potřebná k přípravě palačinek – viz níže

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

one half, one quarter, milk, egg, flour, oil, salt, whipped cream, banana, strawberries, pancake mix, to prepare, to mix, to heat, to turn over, to pour, to peel, to cut, to whip

Jazykové struktury:

Imperative (Mix the ingredients.)
Fractions
Present continuous: I´m frying/ mixing…

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Zopakujte slovíčka a zlomky – zahrajte si hru „Clap if True“ - např. využijte papírové části kruhu a obrázky jídel z časopisů (vejce, mléko, mouka, ovoce, smetana nebo šlehačka), ukazujte je žákům a komentujte je: „It´s one third…“ nebo „It´s milk.“ Žáci tlesknou, pokud je pravda to, co říkáte. Kdo tleskne v nesprávný okamžik, vypadává ze hry.

 • Odkryjte na tabuli napsaná slovesa popisující přípravu palačinek: prepare, mix, heat, pour, turn over, cut, peel, whip, serve. Mimicky předvádějte jednotlivá slovesa a nechte žáky hádat jejich význam a pokrm, který připravujete. Aktivitu můžete pojmout jako soutěž.

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky propojit obrázky s popisy postupu.

 • Poté požádejte žáky, aby dali obrázky do správného pořadí.

  Prepare the ingredients (2 eggs, ½ litre milk, ¼ kg flour, salt, oil for frying, fruit and cream on top).
  Mix the ingredients.
  Heat the oil in the pan.
  Pour the pancake mix into the pan.
  Turn the pancake over.
  Peel and cut the fruit.
  Whip the cream.
  Serve the pancakes with the fruit and the whipped cream.

 • Nakonec dejte žákům zpětnou vazbu o správném seřazení jednotlivých kroků přípravy.

 • Přejděte k dalšímu úkolu – procvičení přítomného času průběhového. Zahrajte si druhou hru ze sekce Warm-up ještě jednou. Tentokrát však žáci musí odpovídat celou větou – vzorovou větu napište na tabuli a zvýrazněte vazbu: „You are mixing the ingredients.“

Extension Activities:

 1. Žáci si nakreslí vlastní recept (např. bramboráky, hemenex) a předvedou jej spolužákům – pomozte jim se slovíčky / vyzvěte je, aby použili slovník.

 2. Svůj recept mohou žáci připravit opět jako rébus pro ostatní, kteří jej budou muset srovnat dle posloupnosti – například, vyberte všechny recepty a poté je rozdejte jiným žákům, nebo uspořádejte soutěž družstev apod.

 3. Zahrajte si na pantomimické vaření, dávejte žákům příkazy typu „Peel the fruit.“ nebo „Turn the pancake over.“ Příkazy také můžete formulovat v přítomném průběhovém čase: „You are peeling…“ Hru můžete pojmout jako soutěž družstev.

Classroom Language:

It´s one third. To je jedna třetina.
It´s milk. To je mléko.
What meal is it? Jaké je to jídlo?
What does ´cut´ mean? Co znamená slovo ´cut´?
Pour the pancake mix into the pan.   Nalijte směs na pánev.  
Prepare the ingredients (2 eggs, ½ litre milk, ¼ kg flour, salt, oil for frying, fruit and cream on top). Připravte si přísady (2 vejce, ½ l mléka, ¼ kg mouky, sůl, olej na smažení, ovoce a smetana na vrch).
Heat the oil in the pan. Rozehřejte olej na pánvi.
Mix the ingredients. Smíchejte přísady.
Turn the pancake over. Otočte palačinku.
Peel and cut the fruit. Oloupejte a nakrájejte ovoce.
Whip the cream. Ušlehejte smetanu.
Serve the pancakes with the fruit and the whipped cream. Podávejte palačinky s ovocem a ušlehanou smetanou.
Order the pictures. Srovnejte obrázky dle posloupnosti.
Connect the sentence to the picture. Přiřaďte větu k obrázku.
You are mixing the ingredients. Mícháš přísady.
Draw your own recipe. Nakreslete vlastní recept.

Návrat do:
Food and Cooking

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014