5.3 Fractions / Zlomky
(Food and Cooking)

Připojený soubor: 05-03.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a svět práce (vaření), matematika, angličtina

Doporučený ročník: 5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, nůžky, lepidlo, namalované a vystřižené (případně i vybarvené) následující části kruhu z papíru (velikost asi A4): čtvrtina (4x), třetina (3x), polovina (2x) - alespoň 1 kus pro každého žáka ve skupině (případně připravte více), čistý papír A4 pro každého žáka

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

one half, one third, two thirds, one quarter, three quarters, plus, equals

Jazykové struktury:

Fractions: It´s one third.
Imperative: Make a (whole cake).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Prezentujte a drilujte nový jazyk, využijte triple drill: ukazujte a pojmenovávejte žákům jednotlivé části kruhu (1/4, 3/4, 1/3, 2/3, 1/2) a společně opakujte pojmenování vždy třikrát za sebou: „Say with me – one quarter, one quarter, one quarter.“

  • Dejte každému žákovi alespoň jeden připravený obrázek části kruhu (případně dejte jeden do dvojice) a vždy vykřikněte jeden zlomek, žáci s patřičným zlomkem zvednou obrázek nad hlavu.

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a pastelky, zadávejte, jakou barvou mají žáci vybarvovat určité zlomky: „Colour one third of the cake red.“ nebo „Colour one quarter of the pizza blue.” nebo „Colour one half of the apple green.“ Monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Rozdejte nůžky a nechte žáky samostatně vystřihat všechny vybarvené zlomky – části pizzy, koláče a jablka.

  • Nyní zadávejte úkoly ke skládání celků – např. „Make a whole cake.“ nebo „Make half an apple. Make a quarter of a pizza.“

  • Rozdejte lepidlo a papíry A4. Nechte žáky obrázky nalepit na čistý papír.

Extension Activity:

  1. Skládání celků můžete pojmout jako soutěž družstev.

  2. Po nalepení částí jablka, pizzy a koláče (vámi zadané) si mohou obrázky žáci sami dokreslit.

Classroom Language:

Say with me – one quarter, one quarter, one quarter. Říkejte se mnou – jedna čtvrtina, jedna čtvrtina, jedna čtvrtina.
Hold up your picture if true. Zdvihněte obrázek, pokud je to pravda.
Colour one third of the cake red. Vybarvěte jednu třetinu koláče červeně.
Colour one quarter of the pizza blue. Vybarvěte jednu čtvrtinu pizzy modře.
Colour one half of the apple green. Vybarvěte půlku jablka zeleně.
Cut the pictures out. Vystřihněte obrázky.
Make a whole cake. Sestavte celý koláč.
Make half an apple. Sestavte půl jablka.
Make a quarter of a pizza. Sestavte čtvrtinu pizzy.
Glue the picture to the paper. Přilepte obrázek na papír.
Make teams, please. Utvořte, prosím, týmy.

Návrat do:
Food and Cooking

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014