Food and Cooking

Návrat do Jazykové aktivity

5.1 Healthy vs. Not Healthy / Zdravé vs. nezdravé

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: healthy, not healthy, quite healthy, fruit (apple, pear, banana, strawberry), vegetables (tomato, cucumber, pepper), water, fizzy drink, chips, fish, bread, egg, hamburger, cake, yoghurt, crisps, sweets (candy), tea, pasta, milk, roll, cottage, cheese, rice

Připojený soubor: Připojený soubor: 05-01.pdf

5.2 Must or mustn´t? / Musíš nebo nesmíš?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: healthy, to wash hands, to clean teeth, to play sports, to eat at a table/on the toilet, to eat sweets, to watch TV, to run with food

Připojený soubor: Připojený soubor: 05-02.pdf

5.3 Fractions / Zlomky

Mezipředmětové vazby: Člověk a svět práce (vaření), matematika, angličtina
Doporučený ročník: 5
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: one half, one third, two thirds, one quarter, three quarters, plus, equals

Připojený soubor: Připojený soubor: 05-03.pdf

5.4 Peeled or Cooked or Raw? / Oloupané nebo uvařené nebo syrové?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina
Doporučený ročník: 3
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: apple, banana, green salad, pasta, orange, tomato, onion, carrot, potatoes, fish, chicken, egg, nuts, to peel (the skin/shell) - peeled, to cook - cooked, raw, to eat, to wash

Připojený soubor: Připojený soubor: 05-04.pdf

5.5 Ways of Preparing Food / Způsoby přípravy jídla

Mezipředmětové vazby: Člověk a svět práce (vaření), angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: to fry, to boil, to cut, to mix, to bake, to whip, chips, fish, pasta, fruit, salad, water, cake, cream

Připojený soubor: Připojený soubor: 05-05.pdf

5.6 Pancakes / Palačinky

Mezipředmětové vazby: Člověk a svět práce (vaření), matematika (zlomky), výtvarná výchova, angličtina
Doporučený ročník: 5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: one half, one quarter, milk, egg, flour, oil, salt, whipped cream, banana, strawberries, pancake mix, to prepare, to mix, to heat, to turn over, to pour, to peel, to cut, to whip

Připojený soubor: Připojený soubor: 05-06.pdf

5.7 Healthy Plate / Zdravý talíř

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, výtvarná výchova, angličtina
Doporučený ročník: 5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: healthy, to eat, to drink, fruit: apple, strawberries, banana; vegetables: tomato, cucumber, carrot, onion, green salad; carbohydrates: bread, rice, potatoes, pasta; fats: fish, nuts; proteins: chicken, egg, yoghurt, cheese, cottage cheese; drinks: water, tea

Připojený soubor: Připojený soubor: 05-07.pdf

5.8 Mistaken Healthy Plate / Pomýlený zdravý talíř

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: healthy, to eat, to drink, fruit: apple, strawberries, banana; vegetables: tomato, cucumber, carrot, onion, green salad; carbohydrates: bread, rice, potatoes, pasta; fats: fish, nuts; proteins: chicken, egg, yoghurt, cheese, cottage cheese; drinks: water, tea

Připojený soubor: Připojený soubor: 05-08.pdf

5.9 Set the table / Prostři stůl

Mezipředmětové vazby: Člověk a svět práce (vaření), výtvarná výchova, angličtina
Doporučený ročník: 5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: to set the table, knife, fork, spoon, tea spoon, plate, soup plate, glass, napkin, to place something somewhere, vase with a flower

Připojený soubor: Připojený soubor: 05-09.pdf

Návrat do Jazykové aktivity

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014