4.9 Make Your Friend / Vytvoř si svého kamaráda
(Family and Differences)

Připojený soubor: 04-09.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, pastelky, nůžky, lepidlo, papíry

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

my friend, old, young, long / short / straight / curly / blond / black / brown / grey / no / red hair, tall, short, to wear glasses, adult, child, elderly person, blue/brown/green eyes, trousers, T-shirt, skirt, shorts

Jazykové struktury:

Description: This is (John/Adele/my friend/my sister…). She/he wears glasses. She/He has got long/short blond/black/red hair and blue/green eyes.

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že si žáci pamatují slova popisující postavy a základní oblečení – zahrajte si hru „Stand Up If...“ (Postav se, jestliže...): žáci sedí na židlích nebo na zemi a vy je vyzývejte, aby se postavili, pokud splní vaši podmínku. Kdo se postaví v nesprávný čas, jedno kolo nehraje (necháte jej stát). Říkejte například: „Stand up if you wear glasses/have got long hair/have got trousers…“

Core Activity:

 • Představte žákům pracovní list a jejich úkol na své kopii – mají si vytvořit kamaráda či jinou postavičku z nabídnutých částí a vybarvit ji (oči, vlasy, oblečení...). Žáci si vyberou typ postavy a na něj nalepí vystřihané součásti.

 • Rozdejte pracovní listy a potřebné pomůcky. Nechte žáky pracovat samostatně a pouze monitorujte správnost provedení úkolu.

 • Když mají všichni žáci připravené postavy, zadejte druhou část úkolu: popsat své postavičky. Dejte žákům čas na přípravu a poté je nechte popisovat své výtvory ústně – podle potřeby pomáhejte.

Extension Activities:

 1. Jednodušší varianta: výběr vět potřebných k popisu sepište na tabuli, zatímco žáci vytvářejí své postavy:

  This is my friend (Alice) / Mom / brother.
  He/She is short/tall.
  He/She wears glasses.
  He/She has got long/short hair.
  He/She has got brown/blue/green eyes.
  He/She has got black/brown/blond/red/grey/no hair.
  He/She has got curly/straight hair.
  He/She has got blue trousers and a red T-shirt.

 2. Náročnější varianta: popisné věty mají žáci napsat vedle svých postaviček – bez vzorových vět na tabuli.

 3. Uspořádejte vernisáž postaviček, žáci chodí mezi obrázky s tužkou a papírem a zapisují si kolik postaviček má brýle/dlouhé vlasy… - dotazy napište předem na tabuli.

Classroom Language:

Stand up if you wear glasses/have got long hair/have got trousers. Postav se, pokud máš brýle/dlouhé vlasy/na sobě kalhoty.
Make your friend. Vytvoř si kamaráda.
Cut the pieces out and glue them to the figure. Vystřihni dílky a nalep je na postavičku.
Colour the figure. Vybarvi postavičku.
This is my friend (Alice) / mom / brother.

He/She is short/tall.

He/She wears glasses.

He/She has got long/short hair.

He/She has got brown/blue/green eyes.

He/She has got black/brown/blond/red/grey/no hair.

He/She has got curly/straight hair.

He/She has got blue trousers and a red T-shirt.
 
To je moje kamarádka (Alice) / mamka / brácha.

Je malý(á)/vysoký(á).

Má brýle.

Má dlouhé/krátké vlasy.

Má hnědé/modré/zelené oči.

Má černé/hnědé/světlé/zrzavé/šedé/ žádné vlasy.

Má kudrnaté/rovné vlasy.

Má modré kalhoty a červené triko.
 
Write sentences about your friend. Napiš věty o svém kamarádovi.
Find out how many figures wear glasses, have got long/short hair… Zjisti kolik postaviček má brýle, má dlouhé/ krátké vlasy…

Návrat do:
Family and Differences

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014