4.8 Situations / Situace
(Family and Differences)

Připojený soubor: 04-08.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, fotografie nebo vystřihané obrázky lidí (miminko, malé dítě, školní dítě, teenager, dospělý člověk, starý člověk) případně kartičky s obrázky z pracovního listu 4.2

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

baby, young child, teenager, adult, school child, elderly (person), long/short/no/curly/straight hair, to run, to walk, to talk, to wear glasses, black/brown/blond/red/grey hair, pram

Jazykové struktury:

Description: He/She is (a child/baby/elderly). He/She´s got blond/red/black/brown hair. Is it right or wrong? It´s wrong/right.
Giving reasons: Why is it right/wrong? Because…

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Zopakujte a případně opět procvičte slovní zásobu – zahrajte si hru „Clap if True“ (Tleskni, pokud je to pravda): sloupněte si před žáky, postupně ukazujte obrázky (buď vystřihané z časopisů, nebo fotografie/okopírovaný pracovní list 4.2) a popisujte je jednou větou. Žáci mají tlesknout, pokud je pravda, co o obrázku řeknete. Pokud tlesknou i při lži, vypadávají ze hry. Hru můžete hrát libovolně dlouho – o stejném obrázku můžete pokaždé říci něco jiného – např.: obrázek starce popíšete „He is an elderly person.“ Nebo „He has got no hair.“ Nebo „He wears glasses.“ Pokročilejší žáci vás mohou vystřídat.

Core Activity:

 • Na své kopii pracovního listu nejprve žákům vysvětlete úkol: určit, zda jsou situace správné.

 • Rozdejte pracovní listy a společně se žáky určujte situace: „Is it right or wrong?“ Žáci si k obrázkům připíší buď R (right), nebo W (wrong).

 • Poté vyzvěte žáky, aby samostatně doplnili věty vztahující se k obrázkům.

 • Kontrolu úkolu proveďte společně – nechte žáky číst jednotlivé věty.

Extension Activity:

 • Pro pokročilejší žáky: u jednotlivých obrázků můžete rozvinout diskuzi: „Why is it right/wrong?“ – příklady odpovědí:

  They/The children don´t want to play with Tom.
  They/The teenagers are friends with Sarah.
  David doesn´t want to speak with the man.
  David sends the man home/away.
  The people are sitting and Gary is standing. They don´t let Gary sit down (in a bus).
  They/The children want to play with Ela.
  The people don´t help Mia with the pram/baby.

Classroom Language:

Look at the picture, please. Podívejte se, prosím, na obrázek.
Listen and clap if true. Poslouchejte a tleskněte, pokud je to pravda.
He/She is an elderly person / baby / young child / school child / teenager / adult. Je to starý člověk / miminko / malé dítě / školák / teenager / dospělý.
He/She has got long/short hair. He/She has got no hair. Má dlouhé/krátké vlasy. Nemá žádné vlasy.
He/She wears glasses. Nosí brýle.
Sorry, you are out of the game. Je mi líto, vypadáváš ze hry.
She/He has got blond/brown/black/red hair. Má světlé/hnědé/černé/zrzavé vlasy.
He/She has got blue/brown/green eyes. Má modré/hnědé/zelené oči.
He/she has got curly/straight hair. Má kudrnaté/rovné vlasy.
Finish the sentences, please. Dokončete věty, prosím.
Is it right or wrong? Je to správně nebo špatně?
Read the sentences, please. Čtěte věty, prosím.
Take turns (in reading), please. Střídejte se (ve čtení), prosím.
Why is it right/wrong? Proč je to správně/špatně?
They/The children don´t want to play with Tom. Oni/ Děti si nechtějí hrát s Tomem.
They/The teenagers are friends with Sarah. Oni/Teenageři se kamarádi se Sarah.
David doesn´t want to speak with the man. David sends the man home/away. David nechce mluvit s mužem. David posílá muže domů/pryč.
The people are sitting and Gary is standing. They don´t let Gary sit down (in a bus). Lidé sedí a Gary stojí. Oni nepustí Garyho sednout (v autobusu).
They/The children want to play with Ela. Oni/Děti si chtějí hrát s Elou.
The people don´t help Mia with the pram/baby. Lidé nepomáhají Mie s kočárkem/miminkem.

Návrat do:
Family and Differences

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014