4.7 Lost Children / Ztracené děti
(Family and Differences)

Připojený soubor: 04-07.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

baby, child, Mom, long/short/black/blond/brown/red hair, blue/ /brown/green eyes, tall, short, skirt, T-shirt, shirt, trousers, shorts, sweater, jacket, hat, glasses, to wear, to have got, son, daughter, on the right/left, at the top/bottom, in the middle

Jazykové struktury:

Present Simple vs. Present Continuous: He/She wears glasses. He/She is wearing (a blue T-shirt).
Have got: He/She has got (a blue T-shirt).

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají slovní zásobu (popis oblečení a postavy) – zahrajte si hru „I´m thinking about… (Myslím si): stoupněte si do kruhu. Popisujte vždy jednoho žáka, kdo první uhodne osobu, dostává bod (body zapisujte na tabuli).

    1. Varianta pro méně pokročilé: základní formulku hry „I´m thinking about somebody who…“ (Myslím na někoho kdo…) upravte následovně (nepoužívejte přítomný průběhový čas): „This is somebody who has got (a blue T-shirt/ long hair…), who wears glasses…“

    2. Varianta pro pokročilejší - zpočátku popisujte postavy vy, později se střídejte se žáky (buď žáky určujte, nebo pokračuje ten, kdo uhodl případně ten, kdo byl popisován): „I´m thinking about somebody who…“ (Myslím na někoho kdo…) – např. „I´m thinking about somebody who has got long blond hair, blue eyes, who is wearing a blue T-shirt and a brown skirt…“

Core Activity:

  • Ukažte žákům svůj pracovní list a vysvětlete jim úkol: najít ztracené děti podle popisu.

  • Rozdejte pracovní listy a dejte žákům čas si je prohlédnout. Přesvědčte se, že se žáci v obrázku orientují: nechte je ukázat několik postav dle vašeho popisu – např.: „Touch somebody who has got short hair / who wears glasses / who´s got a white T-shirt.“ Monitorujte správnost.

  • Přejděte k úkolu: nechte žáky číst nebo pomalu diktujte popisy jednotlivých dětí a nechte žáky dané postavičky zakroužkovat.

  • Zkontrolujte si výsledky společně.

Extension Activity:

  • Obrázek můžete využít na zopakování určování pozice v obrázku: „He´s/she´s on the right/left/in the middle/at the bottom/at the top“. Před samotným určováním se ujistěte, že si žáci pamatují příslovce určení pozice – například si vezměte do ruky nějaký předmět a přikládejte jej na různá místa na tabuli. Nejdříve určujte pozici sami a žáky nechte po vás opakovat, později je nechte určovat pozici samostatně. Poté přejděte ke kontrole úkolu na pracovním listě.

Classroom Language:

Stand up, please. Postavte se, prosím.
Stand in a circle, please. Postavte se do kruhu, prosím.
This is somebody who has got (a blue T-shirt/ long hair…), who wears glasses. Je to někdo, kdo má (na sobě modré triko/ dlouhé vlasy...), kdo nosí brýle.
I´m thinking about somebody who has got long blond hair, blue eyes, who is wearing a blue T-shirt and a brown skirt. Myslím na někoho, kdo má dlouhé světlé vlasy, modré oči, kdo má na sobě modré triko a hnědou sukni.
Take turns, please. Střídejte se, prosím.
Find the lost children. Najděte ztracené děti.
Listen/Read and find the children. Poslouchejte/Čtěte a najděte děti.
Touch somebody who has got short hair / who wears glasses / who´s got a white T-shirt. Ukažte na toho, kdo má krátké vlasy / nosí brýle / má bílé triko.
Circle the lost children, please. Zakroužkujte ztracené děti, prosím.
Where is (the lost child)? Kde je (ztracené dítě)?
He/She/It´s on the right/left/in the middle/at the bottom/at the top. Je napravo/nalevo/uprostřed/dole/nahoře.

Návrat do:
Family and Differences

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014