4.4 Family Picture / Rodinná fotografie
(Family and Differences)

Připojený soubor: 04-04.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

grandmother (granny), grandchildren, grandson, granddaughter, mother (mom), son, daughter, father (dad), cousin, nephew, niece, aunt, uncle, old, young, long hair, short hair, tall, short, to wear glasses, adult, child, baby, elderly person, blond/brown/black/grey hair, straight/curly hair, moustache, beard

Jazykové struktury:

Comparisons: The (grandmother) is older than the (grandchildren). The (son) is younger than the (mother). Who is older/younger? (My Mum) has got shorter hair than (your Mum).
Have got: The (mother) has got (a son).

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Zopakujte s žáky slovní zásobu (členové rodiny) – můžete použít materiály z předchozích lekcí (rodinný strom, obrázky z časopisů, fotky atd.).

 • Zopakujte, případně drilujte další slovní zásobu (popisy lidí a srovnávání mezi sebou – slovíčka viz záhlaví) – zahrajte si „Hop if True“: stoupněte si se žáky do kruhu tak, aby na sebe všichni pohodlně viděli a popisujte jednotlivé žáky, případně je porovnávejte mezi sebou. Pokud říkáte pravdu, žáci mají poskočit, pokud poskočí i při chybném popisu, vypadávají ze hry – např. „Jana wears glasses. Jirka has got long hair, Ema is taller than Gita…“

Core Activity:

 • Představte žákům pracovní list a jejich úkol na své kopii – mají zjistit, v čem se rodinné fotografie Johna a Davida liší nebo v čem jsou stejné (členové rodin). Žáci mají konkrétní místa označit – křížkem odlišnosti a stejné charakteristiky zakroužkovat. Pro názornost popište některé rozdíly (nebo/a stejné charakteristiky) a věty zapište na tabuli – příklady vět:
  „John´s uncle has got short curly brown hair and a moustache. David´s uncle has got short straight brown hair and a beard.“
  “John´s aunt has got long straight black hair, she is tall. David´s aunt has got long curly blond hair. She is short/shorter than John´s aunt.”
  “John´s cousin is a girl and she´s got long straight black hair. David´s cousin is a boy, he´s got short blond hair.”
  “John´s Mum has got long curly brown hair. She wears glasses. David´s Mum has got short brown hair and she doesn´t wear glasses.”

 • Rozdejte pracovní listy, nechte žáky zorientovat se v obrázcích – pomozte jim otázkami (žáci ukazují jednotlivé postavy): „Touch John´s Dad. Touch David´s cousin.“ Monitorujte správnost „odpovědí“.

 • Nyní nechte žáky pracovat samostatně a pouze monitorujte správnost provedení úkolu.

 • Dejte žákům zpětnou vazbu: můžete uspořádat soutěž družstev/jednotlivců – žáci vyjmenovávají rozdíly a stejné charakteristiky. Přidělujte body.

Extension Activities:

 • Varianta pro méně pokročilé: žáci nemusí obrázky porovnávat, pouze popíší postavy, které jim určíte.

 • Varianta pro pokročilejší žáky: Žáci si rozdíly a stejné charakteristiky popíší větami na druhou stranu pracovního listu.

 • Žáci si přinesou vlastní rodinnou fotografii a popíší jí, porovnají s fotografiemi na pracovním listě.

 • Pracovní list můžete použít i na opakování číslovek – ptejte se na počet jednotlivých rodinných členů: „How many adults (children/elderly people/teenagers/people with long hair…) are there in the picture?

Classroom Language:

This is my (grandmother (granny)/mom/dad/ sister…). To je moje (babička/maminka/tatínek/ sestra…).
Jana wears glasses. Jana má brýle.
Jirka has got long/short hair. Jirka má dlouhé/krátké vlasy.
Ema is taller/shorter than Gita. Ema je vyšší/menší než Gita.
Klára has got blond/black/brown/red hair. Klára má světlé/černé/hnědé/zrzavé vlasy.
David has got straight/curly hair. David má rovné/vlnité vlasy.
Petr has got blue/green/brown eyes. Petr má modré/zelené/hnědé oči.
Find the differences and/or similarities in the pictures. Zjistěte, co je různé a stejné na obrázcích.
Put a cross next to the difference. Nakreslete křížek vedle odlišnosti.
Circle the similarities. Zakroužkujte stejné charakteristiky.
John´s uncle has got short curly brown hair and a moustache. David´s uncle has got short straight brown hair and a beard.

John´s aunt has got long straight black hair, she is tall. David´s aunt has got long curly blond hair. She is short/shorter than John´s aunt.

John´s cousin is a girl and she´s got long straight black hair. David´s cousin is a boy, he´s got short blond hair.

John´s Mum has got long curly brown hair. She wears glasses. David´s Mum has got short brown hair and she doesn´t wear glasses.
Johnův strýc má krátké vlnité hnědé vlasy a knír. Davidův strýc má krátké rovné hnědé vlasy a plnovous.

Johnova teta má dlouhé rovné černé vlasy, je vysoká. Davidova teta má dlouhé vlnité světlé vlasy. Je malá/menší než Johnova teta.

John má sestřenici, má dlouhé rovné černé vlasy. David má bratrance, ten má krátké blond vlasy.

Johnova maminka má dlouhé kudrnaté hnědé vlasy. Nosí brýle. Davidova maminka má krátké hnědé vlasy a brýle nenosí.
Show (John´s Dad/David´s cousin). Ukažte na (Johnova tatínka/Davidova bratrance).

Návrat do:
Family and Differences

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014