4.2 Human Life Stages / Stádia lidského života
(Family and Differences)

Připojený soubor: 04-02.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, případně fotografie nebo vystřihané obrázky lidí (miminko, malé dítě, školní dítě, teenager, dospělý člověk, starý člověk), několik pracovních listů předem rozstříhaných na kartičky (1 kartička na žáka), patafix

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

baby, young child, teenager, adult, (school) child, elderly person, to grow

Jazykové struktury:

Comparisons: Who is older/younger?

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Prezentujte a procvičte slovní zásobu - napište na tabuli slova (viz slovní zásoba). Můžete k nim přilepit obrázky z časopisů: baby, (school) child, teenager, adult, young child, elderly person. Nyní ukažte vždy na jedno slovo, řekněte jej a předveďte pantomimou (případně zvuky – pláč apod.) – např.: miminko – plačící, malé dítě – nejistá chůze, školní dítě – aktovka na zádech, teenager – neustálé přežvykování žvýkačky, poslech hudby (naznačte sluchátka) a poklepávání nohou a smskování, dospělý – shon, kouká se na hodinky, stařec – belhá se o hůlce.

  • Nyní nechte žáky pochodovat po třídě a vždy zavelte jedno slovo, které mají žáci pantomimou (případně zvuky) předvést.

Core Activity:

  • Ukažte žákům svůj pracovní list a nechte žáky ukazovat jednotlivé postavy dle vašeho zadání. Monitorujte správnost odpovědí.

  • Rozdejte žákům nastřihané lístečky (viz pracovní list). Zadejte žákům úkol, aby našli další žáky se stejnou kartičkou. Kartičku nesmějí nikomu ukazovat, mohou mluvit pouze anglicky (ptát se „How old are you?“ „ Are you a baby/(school) child/…?“) a používat pantomimu.

  • Nyní přejděte k samotnému úkolu – srovnat obrázky dle posloupnosti. Rozdejte každému žákovi pracovní list. Jejich úkolem bude rozstříhat jej na kartičky, a ty dát do správného pořadí a doplnit písmena ve správném pořadí do tajenky. Větu tajenky na doplnění opište z pracovního listu na tabuli.

  • Dejte žákům v celé skupině zpětnou vazbu o správném pořadí kartiček. Můžete využít kartičky nastřihané pro předchozí činnost a přichytit je na tabuli pomocí patafixu.

Extension Activity:

  • Vyzvěte žáky, aby si vystřihané a správně srovnané kartičky nalepili do sešitu.

  • Žáci mohou vybarvit obrázky dle vlastní fantazie nebo dle vašeho zadání (více procvičení a opakování barev): „Colour the elderly man blue.“ atd.

Classroom Language:

Order the pictures. Srovnejte obrázky.
Colour the (old man) (blue). Vybarvěte (starce) (modře).
Cut out the pictures. Vystřihněte obrázky.
Glue the pictures in the correct order. Nalepte obrázky ve správném pořadí.
Find other babies/young children/(school) children/teenagers/adults/elderly people. Najděte ostatní miminka/malé děti/školáky/ teenagery/dospělé/staré lidi.
Ask the others in English or mime. Ptejte se ostatních anglicky nebo používejte mimiku.
How old are you? Kolik ti je let?
Are you a baby/young child/(school) child…? Jsi miminko/malé dítě/školák…?
Show the teenager. Ukaž teenagera/dospívajícího.

Návrat do:
Family and Differences

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014