4.1 Family Tree / Rodokmen
(Family and Differences)

Připojený soubor: 04-01.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

fotografie členů rodiny nebo vystřihané obrázky lidí z časopisů odpovídající věkově, pracovní list rozstřihnutý napůl - pro každého žáka ve dvojici jeden díl, tužky

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

grandmother (granny), grandfather (grandpa), father (dad), mother (mom), sister, brother, children – son, daughter, cousin, aunt, uncle

Jazykové struktury:

Questions and Possessive Pronouns: What´s my (mother´s/sister´s) name? Who is (your) sister?

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte s dětmi slovní zásobu (členové rodiny). Pokud nemáte rozvětvenou rodinu ani rodinné fotografie, použijte obrázky a fotky z časopisů a předstírejte, že jsou to členové vaší rodiny. Na tabuli nakreslete košatý strom s kořeny. Ukažte první fotografii stařenky a popište jí dětem: „This is my grandmother (granny).“, připevněte fotografii na tabuli v místě kořenů. Stejným způsobem popište další členy rodiny – viz záhlaví. Ke každé fotce připište reálné nebo smyšlené jméno. Nakonec ještě jednou zopakujte vybraná slovíčka prostřednictvím otázek: „What´s my mother´s name?“ a zpočátku odpovězte: „My mother´s name is (jméno).“, vyžadujte, aby žáci větu po vás sborově opakovali. Později nechte žáky odpovědět sborově bez vaší pomoci.

  • Náročnější varianta – nechte žáky připevňovat členy „vaší rodiny“. Na košatý strom na tabuli napište jména „členů vaší rodiny“. Postupně volejte k tabuli žáky, nechte je vždy vylosovat nějaký obrázek a okomentujte jej: „It´s my (granny).“ A nechte žáky obrázek nalepit na příslušné místo na stromě. Po dokončení stromu se ptejte na jména jednotlivých členů rodiny.

Core Activity:

  • Představte žákům pracovní list a jejich úkol – nejprve si do políčka označeného ´Me´ napíší své jméno a do políčka označeného ´You´ jméno svého kamaráda. Vysvětlete, že pro tuto chvíli jsou sourozenci. Poté se budou ptát partnera na jména členů rodiny, která jim v obrázku chybí. Napište otázku, kterou budou žáci pokládat na tabuli: „What´s my/our (mother´s) name?“

  • Rozdělte žáky do dvojic a dejte každému z dvojice jinou část pracovního listu (A a B). Nechte žáky samostatně pokládat otázky a zjišťovat jména členů rodiny. Monitorujte správné použití jazyka.

  • Dejte žákům v celé skupině zpětnou vazbu – pokládejte různé dotazy ohledně jmen členů rodiny: „Who is Eve´s husband/son/grandson…?“

  • U každého člena rodiny poté určete, kým je ve vztahu k ostatním členům rodiny. Začněte větu např. „Eve is Adam´s… „ nebo „Eve is Fiona´s… “ a vyzvěte žáky, aby větu doplnili.

Extension Activities:

  1. Na „svém“ rodokmenu na tabuli prezentujte dotaz na počet různých členů rodiny. Dopište k jednotlivým členům rodiny jejich věk a porovnávejte jejich stáří. Poté nadiktujte žákům věk jednotlivých členů rodiny na pracovním listě a můžete s žáky sčítat a porovnávat členy „jejich“ rodiny: „How many daughters has (Eve) got? How many sisters have you got?“, „Who is older than (David)? Who is younger than (Eric)?“

  2. Nechte žáky nakreslit vlastní rodokmeny a popisovat je stejným způsobem.

Classroom Language:

This is my grandmother (granny). To je moje babička.
What´s my (mother´s) name? Jak se jmenuje moje (maminka)?
My (mother´s) name is (name). Moje (maminka) se jmenuje (jméno).
Who is (Eve´s) husband/son/grandson…? Kdo je (Evin) manžel/syn/vnuk…?
How many daughters has (Eve) got? Kolik dcer má (Eve)?
How many sisters have you got? Kolik sester máš?
Who is older than (David)? Kdo je starší než (David)?
Who is younger than (Eric)? Kdo je mladší než (Eric)?
Make pairs, please. Utvořte, prosím, dvojice.
You are family for now. Nyní jste rodina.
Ask your partner questions and finish your “Family Tree”. Pokládejte partnerovi dotazy a doplňte si „rodokmen“.

Návrat do:
Family and Differences

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014