9.4 Naughty Bob / Nezbedný Bob
(Daily Routines)

Připojený soubor: 09-04.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, každý žák svůj model hodin (viz 9.1)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

quarter, half, to get up, to clean teeth, to get dressed, to go to school, to do homework, to eat breakfast/lunch/dinner, to go to bed, to play with friends, to play tennis, to play sports, to watch TV, to have a shower/bath, when, in the morning, in the afternoon, in the evening

Jazykové struktury:

Present Simple: When do you (eat breakfast)? I (eat breakfast) at (7:15). Steve (gets up) at (9).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka – využijte vyrobené modely hodin. Pokládejte otázky typu „When do you (get up)?“ Každý žák na svém modelu ukazuje nastavený čas. Namátkově vyzvěte několik žáků, aby na vaši otázku odpověděli: „I get up at…“

Core Activity:

  • Na své kopii pracovního listu žákům vysvětlete úkol – Bob posunul ručičky hodin a žáci mají opravit čas u každé situace, seřadit je dle posloupnosti a nakonec dopsat věty popisující obrázky včetně správného času.

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky nejprve samostatně nakreslit správný čas na hodinách a srovnat situace dle posloupnosti (očíslují je).

  • Proveďte kontrolu správnosti – správných odpovědí ohledně času může být víc.

  • Nyní přejděte k druhé části úkolu: napište část první věty na tabuli a nechte jí žáky doplnit. Zdůrazněte správný tvar slovesa „Steve gets up at (7).“ Pokud je to nutné, zeptejte se ještě na další příklad.

  • Dále žáci pracují samostatně podobným způsobem. Monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Nakonec si věty společně přečtěte.

Extension Activity:

  • Pro méně pokročilé: vynechte dopisování vět.

  • Pro pokročilejší – zapojte trochu počítání: žáky rozdělte do skupin (asi po 10) a nechte je udělat rychlý průzkum mezi spolužáky ve skupině. Mají zjistit, kolik lidí dělá určité aktivity ve stejnou dobu. Pokládají otázku „When do you (get up)?“ a zapisují si výsledky. Nakonec žáci prezentují svá zjištění. Pomáhejte kladením otázek: „How many people (get up at 7)?“

Classroom Language:

When do you (get up)? Kdy (vstáváš)?
I get up at… Vstávám v…
Draw the correct time on the clock. Nakreslete na hodiny správný čas.
Put the pictures to correct order and number them. Dejte obrázky do správného pořadí a očíslujte je.
Steve gets up at 7. Steve vstává v 7.
Write the sentences, please. Napište věty, prosím.
Read the sentences, please. Přečtěte věty, prosím.
Take turns in reading. Střídejte se ve čtení.
How many people get up at (7)? Kolik lidí vstává v (7)?
Eight people get up at (7). Osm lidí vstává v (7).

Návrat do:
Daily Routines

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014