9.3 Daily Routine - PAIRS / Denní režim - PEXESO
(Daily Routines)

Připojený soubor: 09-03.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka (část a i b), tužky, nůžky, lepidlo, 2-4x sada dopředu nastřihaných obrázků situací z pracovního listu 9.3b (podle počtu družstev)

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

quarter, half, to get up, to clean teeth, to get dressed, to go to school, to do homework, to have/eat breakfast/lunch/dinner, to go to sleep, to play with friends, to watch TV, to have a shower/bath, when, in the morning, in the afternoon, in the evening

Jazykové struktury:

Present Simple: When do you (get up)? I (get up) at (seven).
Saying Time: What time is it? It´s (five).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že si žáci pamatují slovíčka (určování času) – např. si zahrajte pohybovou hru Mr. Wolf (Pan Vlk). Postavte žáky k jedné straně třídy a sám/sama si stoupněte na druhou stranu zády k nim. Žáci se sborově zeptají „What time is it, Mr. Wolf?“ a vy jim odpovězte: „It´s (five).“ Nyní se otočte a kontrolujte žáky, kteří mají udělat směrem k vám daný počet kroků – v našem případě tedy 5. Otočte se zpět a opět odpovězte na otázku žáků. Postup opakujte, dokud se žáci nepřiblíží dostatečně blízko, pak odpovězte na jejich otázku „Dinner Time!“ Žáci utíkají zpět na startovní čáru. Ten, koho vlk chytí, se stane vlkem v dalším kole. Půl a čtvrt žáci znázorňují menšími kroky.

  • Ujistěte se také, že žáci znají slovíčka popisující aktivity – použijte sadu obrázků z pracovního listu. Žáky rozdělte do 2-4 skupin a do každé skupiny dejte jednu sadu obrázků. Nechte žáky obrázky poskládat tak, jak za sebou logicky následují. Poté žáci popíší celý den, který si takto sestavili – vyzvěte žáky, aby se v popisu střídali.

Core Activity:

  • Na své kopii pracovního listu žákům vysvětlete úkol: nastřihat kartičky s obrázky (9.3b) a přiřadit obrázky k větám na pracovním listě 9.3a.

  • Rozdejte pracovní listy a nůžky a nechte žáky pracovat samostatně. Monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Kontrolu proveďte společně: nechte žáky číst věty a vždy všichni najednou zdvihnou příslušný obrázek nad hlavu. Nakonec i vy jej zdvihněte.

  • Po společné kontrole rozdejte lepidla a nechte žáky obrázky nalepit na příslušná místa.

Extension Activity:

  • Pro pokročilejší: žáci si napíší vlastní rozvrh dne.

Classroom Language:

What time is it? Kolik je hodin?
It´s (a half past nine). Je (půl desáté).
Stand at the wall, please. Postavte se, prosím, ke zdi.
Move to me. Pohybujte se ke mně.
Put the pictures into correct order. Srovnejte obrázky do správného pořadí.
I get up at 7. Vstávám v 7.
Hold up the correct picture, please. Zdvihněte správný obrázek, prosím.
Connect the pictures and the sentences. Přiřaďte k větám obrázky.
Cut the pictures out and place them next to the correct sentence. Vystřihněte obrázky a položte je vedle správných vět.
Glue the pictures to the correct sentence. Přilepte obrázky ke správným větám.
Write your daily routine. Popište svůj denní režim.

Návrat do:
Daily Routines

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014