11.6 Birthday Party / Narozeninová oslava
(Celebrations and Revision)

Připojený soubor: 11-06.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, tužky, příprava na tabuli nebo nakopírované věty na lístečku pro každého žáka (viz Core Activity)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

Happy Birthday, birthday party, birthday cake, candle(s), gifts/presents, balloon(s)
revision: dog(s), children, boy(s), girl(s), leg(s), table, chair(s), triangle(s), square(s), circle(s)

Jazykové struktury:

Language of Equations: Three plus five equals eight. Ten minus four equals six.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Zopakujte si základní početní operace anglicky - napište na tabuli asi 10 příkladů (náročnost zvolte dle pokročilosti žáků) a uspořádejte soutěž. Bod získá vždy ten, kdo správně rovnici přečte anglicky a správně vypočítá.

 • První rovnici přečtěte a vyřešte, napište slovy na tabuli a nechte žáky, aby po vás opakovali:

  15 + 20 = 35 „Fifteen plus twenty equals thirty-five.“

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a pomozte žákům se v pracovním listu zorientovat - nechte je ukázat věci týkající se oslavy Stevových narozenin: „Touch a balloon/Steve/a cake/a candle/a present.“

  Pokračujte v dalším úkolu:

  Pro méně pokročilé:

  do rámečků napište součty předmětů - počítáme i předpokládané části (u psa i zadní nohy, které jsou mimo obrázek; u Steva nohy, které jsou za stolem; na dárcích tvary, které jsou vidět jen částečně), geometrické tvary - počítáme pouze dekorace na dárcích:

  Candles 22 Chairs 3
  Balloons 21 Circles 11+18+19 = 48
  Presents/Gifts 6 Squares 8 little (+ presents)
  Children 7 Triangles 18+34 = 52
  Boys 3 Dogs 4
  Girls 4 Legs 16 dogs´ + 16 human

  Nyní provádějte jednoduché početní operace na tabuli (žáci mohou případně početní operace zapisovat na zadní stranu pracovního listu) - rovnice si připravte dopředu - např.

  22 candles + 21 balloons = 43

  4 dogs + 7 children = 11

  47 circles + 52 triangles + 8 little squares = 107

  Pro pokročilejší:

  náročnější matematické rovnice a logické úlohy (doporučujeme otázky napsat dopředu na tabuli nebo nakopírovat na lísteček pro každého žáka) - výsledky zapište do rámečků:

  How many children’s legs are there in the picture? 14 legs

  How many candles are missing on the cake? 13 candles (Steve is 35.)

  How many balloons can each child get? 3 balloons

  How many boys have got black hair? 2 boys

  How many girls have got long hair? 3 girls

  Steve invited 24 children to his party – how many are still missing? 17 children

  If every invited child comes to the party, how many more chairs does Steve need? 21 chairs

  How many gifts/presents are decorated with circles? 3 gifts/presents

  All children in the picture have their dog at the party. How many dogs are missing? 3 dogs

  How many black circles are there on the presents? 30 circles

  How many more little squares on the present do we need to get the same number as the black triangles on the present next to it? 10 squares

  How many white triangles are there on the present? 34 triangles

Extension Activity:

 • Žáci si mohou pracovní list vybarvit. Obrázky můžete poté od žáků vybrat, uspořádat vernisáž a společně je popisovat - zde můžete procvičit i barvy (There are four red and five green balloons…).

Classroom Language:

Count in English. Počítejte v angličtině.
Count with me, please. Počítejte, prosím, se mnou.
Look at the picture.

Show a balloon/Steve/a cake/a candle/a present.
Podívejte se na obrázek.

Ukažte balónek/Steva/dort/svíčku/dárek.
Count the things and write the numbers into the little squares. Počítejte věci a čísla zapisujte do malých čtverečků.
How many (legs) are there in the picture? Kolik (nohou) je na obrázku?
Let´s solve the logical problems. Write the numbers into the little squares. Vyřešme logické problémy. Napište čísla do malých čtverečků.
How many children’s legs are there in the picture?

How many candles are missing on the cake?

How many balloons can each child get?

How many boys have got black hair?

How many girls have got long hair?

Steve invited 24 children to his party –how many are still missing?

If every invited child comes to the party, how many more chairs does Steve need?

How many gifts/presents are decorated with circles?

All children in the picture have their dog at the party. How many dogs are missing?

How many black circles are there on the presents?

How many more little squares on the present do we need to get the same number as the black triangles on the present next to it?

How many white triangles are there on the present?
Kolik je na obrázku dětských nohou?

Kolik chybí svíček na dortu?

Kolik balónků dostane každé dítě?

Kolik chlapců má černé vlasy?

Kolik dívek má dlouhé vlasy?

Steve pozval na oslavu 24 dětí – kolik jich ještě chybí?

Pokud na oslavu přijdou všechny pozvané děti, kolik židlí Steve ještě potřebuje?

Kolik dárků je ozdobeno kolečky?

Všechny děti na obrázku mají s sebou psa. Kolik psů chybí?

Kolik černých koleček je na dárcích?

Kolik ještě potřebujeme čtverečků na dárku, aby jich bylo stejně jako černých trojúhelníků na dárku vedle?

Kolik je na dárku bílých trojúhelníků?
Colour the picture. Vybarvěte obrázek.
Describe the pictures. Popište obrázky.
There are four red and five green balloons… Na obrázku jsou čtyři červené a pět zelených balónků…

Návrat do:
Celebrations and Revision

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014