11.5 Revision - Board Game / Opakování - stolní hra
(Celebrations and Revision)

Připojený soubor: 11-05.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list do dvojice, nůžky, jedna kopie pracovního listu dopředu nastřihaná na jednotlivé kartičky

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

chef, rabbit, fox, fizzy drink, doctor, tree, roll, tea, egg, helmet, butterfly, police officer, bread, flower, bear, house, brick, farmer, pyramid, carrot

Jazykové struktury:

There is/are: There is/ are… in the picture.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte si slova používaná na hracích kartách – rozdělte žáky do dvou družstev, dejte 4 kartičky do každého družstva. Družstva mají bezchybně pojmenovat všechny obrázky na kartičkách – získávají/ztrácí body za správné/chybné pojmenování obrázku.

Core Activity:

  • Nyní rozdělte žáky do dvojic, do každé dvojice dejte jeden pracovní list, který si žáci nastřihají na jednotlivé hrací kartičky.

  • Vysvětlete žákům hru: karty položí na stůl na sebe, obrázky dolů. Otočí 2 karty a snaží se najít obrázek, který je nakreslen na obou kartách. Kdo ho najde první, vezme si jednu z těchto dvou karet a k té zbývající otočí další z balíčku a opět hledají stejný obrázek. Hra se hraje, dokud zbývají karty v balíčku. Vítězí hráč s nejvíce kartami. Žáci se snaží po celou dobu hry mluvit anglicky.

  • Monitorujte správnost provedení úkolu.

Extension Activities:

  • S těmito kartami lze hrát i Pexeso. Musíte však nakopírovat list pro každého hráče tolikrát, aby žáci ve dvojicích měli vždy 8 párů hracích karet. Pokud hráč najde stejnou kartu, musí nejdříve vyjmenovat všechny předměty na ní vyobrazené: „There is a…“ Jinak dvojici karet nezíská.

Classroom Language:

Make (2) teams, please. Utvořte, prosím, (2) družstva.
Take four cards. Vezměte si čtyři karty.
Describe the cards. Popište karty.
There is (a doctor, a fox…) on the card. Na kartě je (doktorka, liška…).
Make pairs, please. Utvořte, prosím, dvojice.
Cut the cards out, please. Vystřihněte karty, prosím.
Find the same pictures on the two cards. Najděte na dvou kartách stejné obrázky.
Play Pairs. Zahrajte si Pexeso.
Describe the pictures in English – use the sentence “There is… in the picture.” Popište obrázky anglicky – použijte větu „Na obrázku je…“

Návrat do:
Celebrations and Revision

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014