11.3 Make Your Valentine Card / Vyrob si své valentýnské přání
(Celebrations and Revision)

Připojený soubor: 11-03.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, tužky, nůžky, lepidlo, dvě kopie pracovního listu 6.2 (části rostliny a stromu dopředu nastřihejte), čisté papíry

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

Be my Valentine, heart, I love you, flower, Valentine card, present
revision: plant, petals, stem, leaves, roots, to breathe, to drink, to eat, to grow, living or non-living

Jazykové struktury:

Present Simple: It´s (a stem).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Zopakujte slovíčka vztahující se k rostlinám – využijte pracovní list 6.2. Rozdělte žáky do dvou skupin, každé skupině dejte k jejímu stanovišti čistý papír, tužku, lepidlo a na opačnou stranu třídy hromádku nastřihaných dílků rostliny z pracovního listu (na lavici, zem, židli). Uspořádejte štafetu družstev - vždy vybíhá pouze jeden zástupce každého družstva a přinese ke stanovišti svého týmu jeden dílek rostliny. Žáci mají poté rostlinu sestavit, nalepit na čisté papíry a pojmenovat všechny její části.

 • V rámci opakování můžete nechat žáky poskládat a pojmenovat i strom.

Core Activity:

 • Nyní přejděte k hlavní části úkolu – výrobě valentýnského přání.

 • Rozdejte pracovní listy a opět zopakujte části rostlin formou TPR aktivity „Touch (the stem).“ - monitorujte správnost.

 • Nyní vyzvěte žáky, aby si obrázek a písmenka vybarvili dle vlastní fantazie.

 • Mezitím si na tabuli připravte vzory nápisů, které se často na valentýnských přáních objevují:

  I love you. (Honza)
  From (Honza) to (Ella/Grandma/Mom).
  Happy Valentine´s Day! (Ella)
  Kiss me!
  Have a sweet Valentine´s Day!

 • Společně s žáky si nápisy přečtěte a ujistěte se, že chápou jejich význam. Vyzvěte je, aby si jeden vybrali, napsali jej na řádky v přání a podepsali se.

 • Nyní si žáci přání vystřihnou. Připomeňte jim, že mají vystřihnout i srdíčko v levé části přání. Poté přání přehnou a navrchu dozdobí.

Extension Activity:

 • Zdobení vrchní části přání můžete pojmout jako procvičení a opakování slovíček - určujte, co a jakou barvou mají žáci nakreslit - př. „Draw three red hearts, one blue circle, two yellow flowers, one brown bird, three green leaves…“

Classroom Language:

Make two teams, please. Utvořte, prosím, dvě družstva.
Run to the cards and bring one back to your team. Běžte ke kartičkám a jednu přineste zpět svému družstvu.
Make a plant/tree, glue it to a clean paper and describe its parts. Sestavte rostlinu/strom, nalepte na čistý papír a popište jednotlivé části.
Touch a leaf, petals, a stem. Ukažte list, květ, stonek.
What part of the plant is missing in the picture?

Roots are missing.
Jaká část rostliny na obrázku chybí?

Kořeny chybí.
Let´s make a Valentine´s card. Pojďme si vyrobit valentýnské přání.
Colour the picture and letters. Vybarvěte si obrázek a písmena.
I love you. (Honza)

From (Honza) to (Ella/Grandma/Mom).

Happy Valentine´s Day! (Ella)

Kiss me! (Honza)

Have a sweet Valentine´s Day! (Ella)
Miluju tě. (Honza)

Od (Honzy) (Elle/babičce/mamce).

Šťastný Valentýn! (Ella)

Polib mě! (Honza)

Přeji sladký Valentýn! (Ella)
Read the sentences, please. Přečtěte, prosím, věty.
Choose one sentence and write it on the card. Vyberte jednu větu a napište ji na přání.
Cut the card out. Vystřihněte přání.
Cut the heart out. Vystřihněte srdce.
Fold the card. Přeložte přání.
Decorate the upper part. Ozdobte vrchní část přání.
Draw three red hearts, one blue circle, two yellow flowers, one brown bird, three green leaves… Nakreslete tři červená srdíčka, jeden modrý kroužek, dvě žluté květiny, jednoho hnědého ptáčka, tři zelené listy…

Návrat do:
Celebrations and Revision

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014