11.2 Christmas - the Wish List / Vánoce - seznam přání
(Celebrations and Revision)

Připojený soubor: 11-02.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, reálie: typické vánoční předměty (hvězda, ozdoba atd.), případně obrázky z časopisů

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

Christmas decorations, Christmas star, chain, Christmas tree, Christmas present, wish list (Christmas card, carp, crib/nativity scene, candle, mistletoe, Christmas cookies)
revision: pencil sharpener, scissors, cup, sweater, dog, bag, yo-yo, bedside table, compass, phone, fruit, vegetable, doll, book, chair, chocolate, bike, football ball, cat, baby sister/brother, in-line skates, toy car

Jazykové struktury:

Would like to: I would like to get (a toy car) for Christmas. I wouldn´t like to get (vegetables) for Christmas.
Present Simple – to want: I (don´t) want (a toy car) for Christmas.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka, případně je za pomoci reálií a obrázků z časopisů prezentujte a procvičujte – využijte různé druhy drilových technik.

  • Pokud nemáte k dispozici reálie a/nebo obrázky z časopisů, zopakujte si slovíčka pomocí hry „Partial Drawing“ – pomalu na tabuli kreslete jeden předmět a nechte žáky hádat, co to je. Kdo první uhodne, získá bod (pro sebe nebo pro družstvo).

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a opět se ujistěte, že si žáci slovíčka pamatují – nechte je ukázat na několik předmětů: „Show the (tree).“

  • Nyní přejděte k samotnému úkolu – napsat seznam přání (Wish List). Nejdříve si společně se žáky přečtěte vzorové věty na seznamu chlapce na obrázku. Zdůrazněte vazbu „I would (wouldn´t) like to (get…)“ - přepište jí na tabuli. Pak s žáky vytvořte několik vzorových vět – používejte slova na obrázku (např. je určujte tak, aby žáci museli vytvořit i záporné věty). Vyzvěte žáky, aby si věty zapsali do sešitů nebo na druhou stranu pracovního listu. Žáci využijí všechny obrázky na pracovním listu (měli by psát i záporné věty), případně si doplní své vlastní nápady (použijí slovník).

  • Nechte žáky pracovat samostatně. Monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Společně proveďte kontrolu.

Extension Activity:

  • Pro méně pokročilé: místo vazby „would like to“ žáci používají přítomný čas prostý slovesa „want“. Opět využívají obrázky na pracovním listě, případně svůj seznam doplní o vlastní přání (použijí slovník).

Classroom Language:

What is it? Co to je?
It´s a (tree). To je (strom).
Look at the board. Podívejte se na tabuli.
You get a point (for your team)! Získáváš bod (pro svůj tým)!
Read the boy´s (your) wish list. Přečtěte chlapcův (svůj) seznam přání.
Write your wish list. Use “would/wouldn´t like to get/want/don´t want”. Napište seznam přání. Použijte vazby „rád bych dostal/nechtěl bych dostat/chci/nechci“.
Say the sentences with me. Říkejte věty se mnou.
Use dictionary to find your own wishes. Požijte slovník a najděte svá vlastní přání.

Návrat do:
Celebrations and Revision

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014