11.1 Halloween - Make Your Witch / Halloween - Vyrob si čarodějnici
(Celebrations and Revision)

Připojený soubor: 11-01.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, nůžky, patentka nebo nýtek na spojování papíru, provázek nebo nitka, případně čisté papíry

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

to make a jack-o´-lantern, to carve and decorate the pumpkin, to say “Trick or Treat”, to go trick-or-treating, to get sweets/candy, to make/to go to a costume party, to dress up as a witch/ghost
revision: head, hair, neck, eyes, nose, ears, arm (right/left), hand (right/left), leg (write/left), foot (right/left) - feet, stomach

Jazykové struktury:

Possessive: witch´s leg, her arm
Present Simple: They dress up as witches or ghosts.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Prezentujte nebo zopakujte slovíčka vztahující se k Halloweenu – napište na tabuli nadpis HALLOWEEN a požádejte žáky, aby pod něj kreslili věci, které se k tomuto svátku vztahují, případně některé dokreslete sami – zahrňte tato slova:

  witch, ghost, sweets, candy, costume, party, pumpkins, jack-o´-lanterns

 • Nyní ukazujte na jednotlivé obrázky a nechte je žáky sborově pojmenovávat.

 • Nakonec napište slova k příslušným obrázkům.

 • Obrázky ani slova NEMAŽTE.

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky vybarvovat část obrázku dle vašich instrukcí: „Colour the witch´s right arm blue, her hat orange, her left hand red, her eyes green, her right leg purple, her teeth yellow.“ Náročnost instrukcí přizpůsobte aktuální jazykové úrovni žáků.

 • Nyní žáky vyzvěte, aby si obrázek dovybarvili dle vlastní fantazie. Zatímco žáci vybarvují, rozdejte nůžky, patentky/nýtky a nitky/provázky.

 • Požádejte žáky, aby čarodějnici vystřihli a sestavili. Ruce a nohy připnou patentkami nebo nýtky. Nitku nebo provázek k zavěšení provléknou skrz klobouk.

 • Čarodějnice od žáků vyberte a rozmístěte je po třídě. Společně pak čarodějnice obcházejte a popisujte je – nejprve nechte žáky opakovat správnou vazbu po vás, později je nechte mluvit samostatně – příklady popisu:

  “The witch has got orange hat. Her right arm is blue, her left hand is red, her eyes are green, her right leg is purple, and her teeth are yellow.” A dále dle toho, jak žák svou čarodějnici vybarvil.

Extension Activities:

 1. Žáci svou čarodějnici popíší písemně na čistý papír.

 2. Pro pokročilejší: opakování přítomného času. K obrázkům na tabuli připište seznam sloves (to get, to make, to go, to carve, to decorate, to dress up as). Zeptejte se žáků, co se děje při Halloweenu – zapisujte odpovědi na tabuli a vyžadujte, aby žáci říkali celé věty a používali slova (obrázky) z tabule. První větu vytvořte jako příklad a zapište jí na tabuli:

  Children dress up as witches. Children dress up as ghosts. They go trick-or-treating. They say „Trick or Treat“. They get sweets/candy. They go to costume parties. They carve pumpkins into jack-o´-lanterns. They decorate pumpkins.

Classroom Language:

What´s typical for Halloween? Co je typické pro Halloween?
Come to the board and draw pictures typical for Halloween, please. Pojďte k tabuli a nakreslete, prosím, obrázky typické pro Halloween.
What´s this? Co je toto?
It´s a (pumpkin). To je (dýně).
Write the words to the pictures, please. Napište, prosím, slova k obrázkům.
Colour the witch´s right arm blue, her hat orange, her left hand red, her eyes green, her right leg purple, her teeth yellow. Vybarvěte pravou paži čarodějnice modře, klobouk oranžově, levou ruku červeně, oči zeleně, pravou nohu fialově, zuby žlutě.
Colour the rest of your witch. Vybarvěte zbytek čarodějnice.
Cut the parts out. Vystřihněte díly.
Put the witch together and connect the parts with a press stud or a rivet. Sestavte čarodějnici a spojte díly patentkou nebo nýtkem.
Describe the witches, please. Popište, prosím, čarodějnice.
The witch has got orange hat. Her right arm is blue, her left hand is red, her eyes are green, her right leg is purple, and her teeth are yellow. Čarodějnice má oranžový klobouk. Její pravá paže je modrá, levá ruka červená, oči zelené, pravá noha fialová a její zuby jsou žluté.
Write the description/sentences on a clear sheet of paper. Napište popis/věty na čistý papír.
What´s going on at Halloween? Co se děje o Halloweenu?
Children dress up as witches. Children dress up as ghosts. They go trick-or-treating. They say „Trick or Treat“. They get sweets/candy. They go to costume parties. They carve pumpkins into jack-o´-lanterns. They decorate pumpkins. Děti se převlékají za čarodějnice. Děti se převlékají za duchy. Děti chodí koledovat sladkosti. Říkají „Rošťárna nebo sladkost“. Dostávají sladkosti/bonbony. Chodí na karnevaly. Vyřezávají dýně a dělají z nich strašidelné lucerny. Zdobí dýně.

Návrat do:
Celebrations and Revision

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014