Pay for the things! / Zaplať za věci!
(Shopping (ipl))

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika

Doporučený ročník: 1,2,3,4,5

Slovní zásoba:

pound, shirt, apple, banana, toy car, shorts, ball, cake, yo-yo

Pay for the things! - interaktivní pracovní list

Návrat do:
Shopping (ipl)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014