Shopping (ipl)

Návrat do Interaktivní pracovní listy

At the Shop / V obchodě

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 3,4,5
Slovní zásoba: I can buy…, bread rolls, flowers, meat, apples, T-shirt, yoghurt…

My Shopping List / Můj nákupní seznam

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 1,2,3,4,5
Slovní zásoba: I´d like…, please, apples, T-shirt, yoghurt, cucumber, doll, bread, juice…

Pay for the things! / Zaplať za věci!

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika
Doporučený ročník: 1,2,3,4,5
Slovní zásoba: pound, shirt, apple, banana, toy car, shorts, ball, cake, yo-yo

True or False / Pravda nebo lež

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika
Doporučený ročník: 3,4,5
Slovní zásoba: cheaper/ more expensive than…, apples, bananas, T-shirt, shoes, yoghurt, milk, pizza…

Návrat do Interaktivní pracovní listy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014