Shapes and Materials (ipl)

Návrat do Interaktivní pracovní listy

Bigger or Smaller? / Větší nebo menší?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika
Doporučený ročník: 4,5
Slovní zásoba: sphere, cube, cone, pyramid, cylinder, orange, red, yellow, pink, purple, brown, blue, green, smaller/bigger than

Building Blocks / Stavebnice

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika
Doporučený ročník: 1,2,3
Slovní zásoba: circle, square, triangle, rectangle, red, yellow, blue, green, numbers (1-10)

Choose a Light / Vyber si světlo

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika
Doporučený ročník: 4,5
Slovní zásoba: sphere, cube, cone, pyramid, cylinder, orange, red, yellow, blue, green

Colour the Shapes / Vybarvi tvary

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika
Doporučený ročník: 3,4,5
Slovní zásoba: tringle, square, circle, rectangle, oval, hexagon, light, dark, white, black, purple, pink, orange, red, yellow, blue, green

How much…? / Kolik…?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika
Doporučený ročník: 5
Slovní zásoba: how tall/ long/ wide, weigh, how much

Recycling / Recyklování

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 3,4,5
Slovní zásoba: cardboard, plastic, paper, bio waste, glass, container, throw…

Návrat do Interaktivní pracovní listy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014