Living in the Castle / Život na hradě
(Jobs and Work (ipl))

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika

Doporučený ročník: 5

Slovní zásoba:

town, castle, village, merchants, soldiers, king, office workers, farmers…

Living in the Castle - interaktivní pracovní list

Návrat do:
Jobs and Work (ipl)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014