My Day / Můj den
(Daily Routines (ipl))

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět

Doporučený ročník: 4,5

Slovní zásoba:

clean teeth, do homework, play with friends, read a book, have a shower, sleep, eat breakfast, in the morning/afternoon/evening, at night…

My Day - interaktivní pracovní list

Návrat do:
Daily Routines (ipl)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014