TPR a příkazy pro procvičování

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Česky:Anglicky: 
(Dejte si ruce) nahoru/dolů. * (Put your hands) up/down.
(Pohybujte se) dopředu/dozadu! * (Move) forward/(move) back!
Běhejte (dokola), prosím. * Run (around), please.
Děkuji. Thank you.
Dokážete se dotknout něčeho (modrého)? * Can you touch something (blue)?
Dokončete čáru. * Finish the line.
Dokončete obrázek. * Finish the picture.
Dokončete skládačku (puzzle). * Finish the puzzle.
Dotkněte se (krávy), prosím. * Touch (the cow), please.
Dotkněte se obrázku, kde Steve skáče/sedí. * Touch the picture of Steve jumping/sitting.
Dupněte jednou, dvakrát, třikrát. * Stamp your feet once, twice, three times.
Hoďte kostkou, prosím. * Roll the dice, please.
Choďte (dokola), prosím. * Walk (around), please.
Ještě jednou, prosím. Once more, please.
Kopněte (do míče). * Kick (the ball).
Koukněte se na DVD. * Watch the DVD.
Kutálejte/hoďte/chyťte míč, prosím. * Roll/throw/catch the ball, please.
Najděte čísla. * Find the numbers.
Najděte karty. * Find the cards.
Nakreslete obrázek. * Draw a picture.
Nakreslete svou oblíbenou hračku. * Draw your favourite toy.
Napište to na tabuli. * Write it on the board.
Napište to sem. * Write it here.
Nekoukejte se. * Don´t look.
Otevřete/zavřete oči, prosím. * Open/Close your eyes, please.
Otočte se, prosím. * Turn around, please.
Podepište svůj obrázek. * Write your name on your picture.
Podívejte se na mě, prosím. * Look at me, please.
Podívejte se na tohle, prosím. * Look at this, please.
Podívejte se všichni, to je klaun. Look everyone, it´s a clown.
Pojďte sem, prosím. * Come here, please.
Poslouchejte písničku. * Listen to the song.
Postupte figurkou. * Move your counter.
Pošlete to dál (kamarádovi). * Pass it on (to your friend).
Protáhněte se. * Stretch.
Předveďte (zvíře). * Mime the (animal).
Přineste mi dva červené míčky. * Bring me two red balls.
Přineste. * Bring.
Připravit ke startu, pozor, teď! Ready, steady, go!
Roztočte minci/lahev. * Spin the coin/bottle.
Smažte. * Erase.
Start! Go!
Stoupněte/sedněte si, prosím .* Stand up / sit down, please.
Střídejte se. * Take turns.
tpr a příkazy pro procvičování tpr and general practice commands
Ukazujte na barvy a jmenujte je. * Point at the colours and say them.
Utíkejte a přineste (něco). * Run and fetch.
Utíkejte rychle. * Run quickly.
Vezměte si časopis, prosím. * Take a magazine, please.
Vezměte si kus papíru, prosím. * Take a piece of paper, please.
Vložte panenku do zelené krabice. * Put the doll into the green box.
Vložte žlutou panenku do žlutého vagonku. * Put the yellow doll into the yellow wagon.
Vystrčte ruku. * Hold out your hand.
Vytáhněte kousek puzzle z pytlíku. * Take a piece of the puzzle from the bag.
Vytvořte si (dům). * Make your (house).
Vytvořte si z rukou foťák. * Make a camera using your hands.
Zakroužkujte. * Circle.
Zapamatujte si. * Remember.
Zastavte se! * Stop!
„Vyfoťte“ si to. * Take a (mental) picture.

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012