16. Denní režim

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Česky:Anglicky: 
budík alarm clock
česat si vlasy brush your hair
číst knihu read a book
čistit si zuby brush your teeth
dělat domácí úkol do homework
denní režim daily routines
dívat se na televizi watch TV
hrát hru play a game
hrát počítačové hry play computer games
jít do postele go to bed
jít do školy go to school
jít domů go home
jít spát go to sleep
kartáčovat, kartáč brush
koupat se have a bath
mýdlo soap
obědvat have lunch
oblékat se get dressed
Obvykle (obědvám) v (1) hodinu. I usually (have lunch) at (1) o´clock.
probudit se wake up
snídat have breakfast
sprchovat se have a shower
studovat study
večeřet have dinner
vstávat get up
zubní kartáček toothbrush
zubní pasta toothpaste

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012